ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τι ειπώθηκε στην συνάντηση με 18 funds στο roadshow του Λονδίνου

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τι ειπώθηκε στην συνάντηση με 18 funds στο roadshow του Λονδίνου

Την επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών έργων και τις προοπτικές του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσίασαν σε ξένους θεσμικούς στελέχη του

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ) συμμετέιχε στο 12ο Συνέδριο Ελληνικών Επιχειρήσεων (12 th Annual Greek Roadshow) που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2017. Τα στελέχη του Ομίλου συναντήθηκαν με εκπροσώπους από 18 funds και στις συναντήσεις αυτές παρουσιάστηκαν η πορεία και οι προοπτικές των δύο εισηγμένων εταιρειών. Τα βασικά σημεία που κινήθηκε η παρουσίαση ήταν:

Η αλλαγή προφίλ ρίσκου για τον Όμιλο. Οι πηγές εσόδων για την εισηγμένη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αφορούν κατα το μεγαλύτερο μέρος σε επαναλαμβανόμενα έσοδα, ήτοι μερίσματα από Παραχωρήσεις, καθώς και μερίσματα από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, γεγονός που αποσυνδέει την μελλοντική πορεία των μεγεθών του Ομίλου από την κυκλικότητα των κατασκευών.

Η ορατότητα στα έσοδα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεπερνά πλέον την 20ετία

Παρότι η κερδοφορία των κατασκευών είναι αξιόλογη, βαρύνουσα σημασία πλέον αποκτά η έναρξη λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων και η Παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου του Καστελίου, σε συνδυασμό με την ωρίμανση του χαρτοφυλακίου έργων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Η επίτευξη του οροσήμου του 1 GW (1000 MW) σε λειτουργία για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ επιτρέπει μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία στην εταιρεία και σημαντική αξία στο μέτοχο

Το μέγεθος της εγκατεστημένης ισχύος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ επιτρέπει μια ικανή μερισματική πολιτική ταυτόχρονα με την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών

Η λειτουργική μόχλευση των μακροχρόνιων συμβάσεων τόσο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όσο και της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μπορεί να αποδώσει σημαντική αξία στο μέτοχο

ADVERTISING

SHARE: