Όμιλος Σαράντη: Αύξηση πωλήσεων και κερδών στο 9μήνο του 2017

Όμιλος Σαράντη: Αύξηση πωλήσεων και κερδών στο 9μήνο του 2017

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες της διοίκησης και τους στόχους που έχει θέσει για το 2017

Στο σύνολο των πωλήσεών του ο Όμιλος σημείωσε αύξηση κατά 6,29%, υποστηριζόμενη από την ισχυρή παρουσία των σημάτων του, την αυξημένη διείσδυση στα κανάλια διανομής του, καθώς και την επιτυχημένη επικοινωνιακή και προωθητική στρατηγική. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 255,01 εκατ. ευρώ το εννιαμηνο του 2017 από 239,92 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016.

Η Ελλάδα παρουσίασε ανάπτυξη πωλήσεων κατά 6,46% στο εννεάμηνο του 2017, φτάνοντας τα 95,69 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 89,88 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι ξένες χώρες σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 6,18% και διαμορφώθηκαν σε 159,32εκατ. ευρω από 150,04εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Επιπρόσθετα, τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 7,71% στα € 27,40 εκ. από €25,44 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 10,74% το εννεάμηνο του 2017 από 10,60% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 23,66 εκ. από € 22,20 εκ. το εννεάμηνο του 2016, αυξημένα κατά 6,58% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 9,28% από 9,25% το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο.

ADVERTISING

SHARE: