Το συστατικό της επιτυχίας που κάνει μια επιχείρηση να διακριθεί

Όταν "επιχειρείς" μαζί με την κοινωνία, όχι δίπλα της, στόχος είναι όχι μόνο να βελτιώνεσαι, αλλά και να προσφέρεις. Η ΕΥΔΑΠ διακρίνεται και στα δύο, καθώς συνδυάζει την έμπρακτη κοινωνική ευαισθησία με τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και των λειτουργιών της

Το νερό είναι ανθρώπινο αγαθό και πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτό, ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια: κοινός τόπος αυτό για μια πολιτισμένη κοινωνία, αλλά στην πράξη αρμόδιοι για την εφαρμογή του είναι οι οργανισμοί που διαχειρίζονται τον υδάτινο πόρο και τροφοδοτούν με νερό τη βρύση των καταναλωτών, ακόμη και όσων δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις χρεώσεις των κανονικών τιμολογίων. Για αυτές τις κοινωνικές ομάδες, δηλαδή χιλιάδες νοικοκυριά στη χώρα μας που έχουν δει το εισόδημά τους να μειώνεται δραματικά λόγω κρίσης, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε στη θέσπιση νέου Έκτακτου Κοινωνικού Τιμολογίου.

Με αυτή την πρωτοβουλία, που προστίθεται σε άλλες ενέργειες μέσω των οποίων η εταιρεία έχει δείξει ότι στέκεται έμπρακτα δίπλα στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από την κρίση.

Η ΕΥΔΑΠ προσφέρει διπλάσια ποσότητα δωρεάν νερού στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Το νέο ευνοϊκότερο πρόγραμμα του οργανισμού προβλέπει τη δωρεάν παροχή ποσότητας 2 κυβικών μέτρων νερού ανά μήνα για κάθε μέλος μίας οικογένειας και 3 κυβικών μέτρων ανά μήνα για κάθε μέλος με αναπηρία άνω του 67%. Από το πρόγραμμα μπορούν να επωφεληθούν όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στο Νόμο 4389/2016, κάνοντας μια απλή ηλεκτρονική αίτηση με τη συμπλήρωση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ τους στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ.

Οι αιτήσεις "άνοιξαν" από την 1η Ιουλίου 2017. Όσοι ήδη λάμβαναν το Έκτακτο Κοινωνικό Τιμολόγιο έχοντας υπαχθεί στο Νόμο 4389/2016 θα πρέπει να κάνουν νέα αίτηση για να εξακολουθήσουν να το δικαιούνται.

Σχετικά με αυτή την τελευταία κοινωνική παροχή της ΕΥΔΑΠ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ιωάννης Μπενίσης, δήλωσε ότι η Εταιρεία παραμένει πιστή "στην υλοποίηση πολιτικών με θετικό πρόσημο για την κοινωνία και κυρίως για τους συνανθρώπους μας οι οποίοι αδυνατούν να εξασφαλίσουν ακόμα και τα απολύτως απαραίτητα. Το νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό αγαθό για όλους και ιδιαίτερα για τις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη τη στήριξη του κοινωνικού συνόλου".

Από μια επιχείρηση που λειτουργεί στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα ίσως είναι εύλογο να περιμένει κανείς κοινωνική ευαισθησία. Όμως, μια εταιρεία πρέπει να διακρίνεται και σε άλλα επίπεδα για να θεωρείται επιτυχημένη. Δείκτες για την επιτυχία ενός εταιρικού οργανισμού είναι, εκτός από τα οικονομικά μεγέθη, η αειφορία, ο δυναμισμός, η προσαρμοστικότητα και η λειτουργία σε σύγχρονα πρότυπα, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Το τελευταίο γίνεται πολύ σημαντικό όταν πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις, στις οποίες, για παράδειγμα, μια έστω μικρή ποσοστιαία μείωση του κόστους λειτουργίας μεταφράζεται σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Σπάζοντας το στερεότυπο που θέλει όσους οργανισμούς συνδέονται με το δημόσιο κοινωνικά ευαίσθητους μεν, όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικούς δε, η ΕΥΔΑΠ απέσπασε μια σημαντική διάκριση που αντανακλά το συστηματικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και των λειτουργιών της, ώστε να βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά της. Η εφαρμογή συστήματος Στοχοθεσίας, μοναδικό εγχείρημα στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, της απέφερε το πρώτο βραβείο στην Τελετή Απονομής των Business IT Excellence (ΒΙΤΕ) Awards 2017. Πρόκειται για ένα Σύστημα στο πλαίσιο του οποίου αφενός καθορίζονται και υλοποιούνται στόχοι, αφετέρου αναπτύσσονται δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας ενώ καταρτίζονται εκθέσεις αξιολόγησης των δράσεων σε κάθε οργανωτική μονάδα της ΕΥΔΑΠ. Η εφαρμογή της Στοχοθεσίας συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική άσκηση διοίκησης, στο να εντοπίζονται πιθανές δυσλειτουργίες και, γενικότερα, στη λήψη αποφάσεων.

Για την πραγματοποίηση και την επόπτευση του έργου, η ΕΥΔΑΠ αξιοποίησε σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της ως προς την υλοποίηση και την κεντρική παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του. Το σύστημα εφαρμογής Στοχοθεσίας περιλαμβάνει αυτοματοποιημένο σύστημα συλλογής στόχων από τις Γενικές Διευθύνσεις της Εταιρείας, σύστημα δημιουργίας δεδομένων κατάλληλων για εισαγωγή στην πλατφόρμα παρουσίασης αναφορών και ανάλυσης και σύστημα ανάλυσης των πληροφοριών και δημιουργίας πινάκων και αναφορών που θα παρουσιάζουν την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης.

Ο μηχανισμός, εκτός από την παρακολούθηση των δράσεων που υλοποιούν οι λειτουργικές δομές της εταιρείας, συμβάλλει στην άντληση πληροφοριών που αναβαθμίζουν τη λειτουργία της Διοίκησης. Ιδιαίτερα σημαντικό το τελευταίο, καθώς πρόκειται για έναν οργανισμό στρατηγικής σημασίας, η αποτελεσματικότερη διοίκηση του οποίου έχει άμεσες θετικές επιδράσεις στην οικονομία και την κοινωνία.

ADVERTISING

SHARE: