Να καλύψουμε την απόσταση

Kανείς δεν μπορεί να φρενάρει το μέλλον και αυτό αφορά πρωτίστως τους νέους που δικαίως επιδιώκουν να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Η εθνική ψηφιακή στρατηγική για την Ελλάδα, είναι αναγκαία

Η εποχή που το 90% των θέσεων εργασίας, θα απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες με ό,τι αυτό σημαίνει για την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση - δεν είναι μακρινή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο του ΣΕΒ για την Ψηφιακή Στρατηγική στην Ελλάδα, η συνολική συνεισφορά της ψηφιακής στην συνολική ελληνική οικονομία δεν ξεπερνά το 16,3%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 25%.

Την εποχή που η διασύνδεση του πλανήτη, σηματοδοτεί την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ο όρος «ψηφιοποίηση» υπερτερεί πλέον εκείνου της παγκοσμιοποίησης και η Ελλάδα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραμείνει καθηλωμένη στο παρελθόν.

Το παράδειγμα της Εσθονίας, που με το πρόγραμμα ψηφιακής ταυτότητας, κατάφερε να δώσει μια βαθιά ανάσα στην οικονομία της είναι ενδεικτικό.

Σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, δεν έχουμε την πολυτέλεια να απορρίπτουμε οποιαδήποτε εναλλακτική.

Όπως έχει αποδειχθεί ήδη από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση, κανείς δεν μπορεί να φρενάρει το μέλλον - και αυτό αφορά πρωτίστως τους νέους που δικαίως επιδιώκουν να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Κάτι τέτοιο απαιτεί άμεσα την εκπόνηση μιας εθνική ψηφιακής στρατηγικής, που θα ξεπερνά τον κύκλο μιας κυβέρνησης : θα πρέπει να έχει ως στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διασύνδεση της ελληνικής οικονομίας με το ψηφιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται παγκοσμίως.

Έχουμε αργήσει - αλλά κάθε μεγάλο ταξίδι, ξεκινά με το πρώτο βήμα.

ADVERTISING

SHARE: