Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων στην ΕΛ.ΑΣ. για ευέλικτη αστυνόμευση

Δύο είναι οι στόχοι, να αντικατασταθούν τα παλαιά οχήματα και να χρησιμοποιηθούν τα καινούργια στο νέο μοντέλο ευέλικτης αστυνόμευσης

Με εντολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έγινε ανακατανομή κονδυλίων ευρωπαϊκών προγραμμάτων με σκοπό να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας σε οχήματα διαφόρων τύπων.

Έτσι λοιπόν, προκηρύσσεται ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια των οχημάτων, με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 12.299.000 ευρώ, αφορά στην προμήθεια 391 οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από κανονική προθεσμία 35 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η ανάρτηση της σχετικής διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΥΔΥΣ προγραμματίζεται για τις 3 Φεβρουαρίου 2017, η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται για τις 8 Μαρτίου 2017, ενώ η καταληκτική ημερομηνία προσφορών για τις 13 Μαρτίου 2017.

Σημειώνεται ότι κατά τη διετία 2015 –2016, για να καλυφθεί μέρος των αναγκών της Αστυνομίας, εντάχθηκαν στην υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. περί τα 850 οχήματα προερχόμενα από τη διαδικασία κατασχέσεων, από τον ΟΔΔΥ, από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε αυτή την περίπτωση έχουν αξιοποιηθεί κονδύλια κατά 75% κοινοτικά και κατά 25% από την Πολιτεία, τα οποία εξοικονομήθηκαν από ανακατανομή παλαιότερα εγκεκριμένων κονδυλίων που πλέον δεν έχουν χρησιμότητα, όμως για παράδειγμα το κονδύλι για αγορά περισσότερων καμερών στα χερσαία σύνορα, που πλέον δεν χρειάζονται τόσο αφού η πλειονότητα των εισροών μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια προέρχεται από τα θαλάσσια σύνορα.

Το νέο μοντέλο ευέλικτης αστυνόμευσης


Ο στόχος για την προμήθεια των 391 νέων οχημάτων έχει διπλό στόχο, την αντικατάσταση υπηρεσιακών οχημάτων που εδώ και χρόνια έπρεπε να είχαν βγεί εκτός υπηρεσίας και την χρησιμοποίησή τους στο νέο μοντέλο ευέλικτης αστυνόμευσης που τελεί υπό διαμόρφωση και ουσιαστικά προσβλέπει σε χρήση οχημάτων με πιο άμεση ανταπόκριση, ειδικά για το κέντρο της Αθήνας όπως μοτοσικλέτες και στελέχωση επιπλέον ομάδων ΔΙ.ΑΣ., αλλά και την προμήθεια 9θέσεων mini-bus, που ουσιαστικά θα αντικαταστήσουν τις κλούβες στο κέντρο της Αθήνας αλλά και θα χρησιμοποιούνται για δυνάμεις άμεσης επέμβασης.

Η πλειονότητα των οχημάτων αυτών θα είναι SUV για περιπολικά, μοτοσικλέτες, pick-up για τα νησιά και αγροτικές περιοχές, mini-bus και λίγα λεωφορεία 33 και πλέον θέσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Αστυνομία

ADVERTISING

SHARE: