Χωρίς αφορολόγητο πατέρας 16 παιδιών

Χωρίς αφορολόγητο πατέρας 16 παιδιών

Πατέρας 16 παιδιών προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς δεν έχει προβλεφθεί αφορολόγητο όριο για τους πολύτεκνους

Χωρίς το αφορολόγητο όριο για πολύτεκνους, παραμένει πολίτης, ο οποίος έχει 16 παιδιά εκ των οποίων τα 12 ζουν μαζί του, με αποτέλεσμα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του ΣτΕ, με εισηγητή το σύμβουλο Επικρατείας Ηρακλή Τσακόπουλο. Το Ανώτατο Δικαστήριο καλείται να αποφασίσει αν είναι αντισυνταγματική «η παράλειψη του νομοθέτη να λάβει ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες, υπό τη μορφή είτε θεσπίσεως αφορολογήτου ορίου στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υπέρ των οικογενειών αυτών είτε προβλέψεως διαδικασίας για την απόδειξη της φοροδοτικής τους ικανότητας».

Ο πολύτεκνος πατέρας υποστηρίζει ότι η Πολιτεία πρέπει να καθορίσει ένα αφορολόγητο όριο για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς μάλιστα το ίδιο το Σύνταγμα προστατεύει το θεσμό της οικογένειας.

Ο πολίτης έχει 16 παιδιά, από τα οποία τα 12 ζουν μαζί του και υποστηρίζει ότι αδυνατεί να πληρώσει για το 2014 φόρο εισοδήματος 31.652,24 ευρώ που του έχει καταλογιστεί.

SHARE: