Στο Δημόσιο 4,5 εκατ. ευρώ από εξοπλιστικά

Στο Δημόσιο 4,5 εκατ. ευρώ από εξοπλιστικά

Τα κατέθεσε επιχειρηματίας προκειμένου να λάβει ευνοϊκή μεταχείριση

Περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ μπήκαν στα κρατικά ταμεία, καθώς επιστράφηκαν από τον επιχειρηματία Γ. Καμάρη κατηγορούμενο στην υπόθεση για μίζες στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Στόχος είναι να έχει ευνοϊκή ποινική μεταχείριση στη δίκη του οταν εκδοθεί η απόφαση. Σε ανακοίνωση του υπουργειου Δικαιοσύνης αναφέρεται "το ποσό των 4.313.675 ευρώ που προέρχεται από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε υποθέσεις εξοπλιστικών, μεταφέρθηκε τον Ιανουάριο του 2017 στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος με δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο.

Το ποσό αυτό κατατέθηκε σε εκτέλεση σχετικού βουλεύματος και επί τη βάσει της παρασχεθείσας ενώπιον των Ελληνικών Δικαστικών Αρχών ρητής ανεπιφύλακτης και άνευ προϋποθέσεων συναίνεσης του δικαιούχου του λογαριασμού στον οποίο περιήλθε το εν λόγω ποσό και ήδη κατηγορουμένου για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο λογαριασμός με δικαιούχο του Ελληνικό Δημόσιο έχει ανοιχθεί τον Ιανουάριο του 2014 για την κατάθεση σε αυτόν χρηματικών ποσών προερχόμενων από εγκληματικές ενέργειες κατά του Δημοσίου".

ADVERTISING

SHARE: