ΕΥΔΑΠ καλεί Θριάσιο

ΕΥΔΑΠ καλεί Θριάσιο

Το Θριάσιο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οξύ αποχετευτικό πρόβλημα, το οικοσύστημα επιβαρύνεται και τα πρόστιμα για την παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας πέφτουν βροχηδόν. Καθώς οι συνδέσεις των νοικοκυριών με το δίκτυο δεν προχωρούν στο βαθμό που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα, η ΕΥΔΑΠ αποφάσισε να παρατείνει για ένα χρόνο τα οικονομικά κίνητρα προς τους κατοίκους του Θριασίου για να υλοποιήσουν τις σχετικές εργασίες

Η περιοχή του Θριασίου διαθέτει εδώ και λίγα χρόνια ένα σύγχρονο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων το οποίο όμως υπολειτουργεί καθώς επιχειρήσεις και νοικοκυριά δείχνουν απροθυμία να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης. Η ολοκλήρωση αυτής της υποδομής, δαπάνης πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, στόχευε στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και στην αποκατάσταση του οικοσυστήματος της θάλασσας της Ελευσίνας μίας από τις πιο επιβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές της Αττικής.

Ήδη από το 1999, ο κόλπος της Ελευσίνας έχει χαρακτηριστεί ευαίσθητος αποδέκτης και, με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα αστικά και βιομηχανικά λύματα που καταλήγουν σε αυτόν θα έπρεπε να υφίστανται επεξεργασία αυστηρότερη της δευτεροβάθμιας. Καθώς το σχέδιο που είχαν παρουσιάσει οι ελληνικές αρχές δεν προχωρούσε, η Κομισιόν προσέφυγε στο Ευρωδικαστήριο, το οποίο το 2004 επέβαλε πρόστιμο στην Ελλάδα για παραβίαση των κοινοτικών οδηγιών. Το Νοέμβριο του 2016, το δικαστήριο έκανε δεκτή νέα προσφυγή της Επιτροπής, κρίνοντας ότι παρά την ολοκλήρωση των έργων συνεχίζεται η μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το πρόστιμο, που ανέρχεται σε 35 χιλιάδες ευρώ ημερησίως, μέχρι τη συμμόρφωση της χώρας μας με την απόφαση, προστίθεται στα περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν την πρώτη καταδίκη.

ΕΥΔΑΠ καλεί Θριάσιο

Είναι οξύμωρο: το έργο που υλοποιήθηκε με ευρωπαϊκή στήριξη και είναι υποδομή μεγάλης σημασίας για την περιβαλλοντική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής είναι έτοιμο. Αλλά δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε κι έτσι μαζί με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σωρεύονται και οικονομικές. Η υφιστάμενη κατάσταση έχει ως εξής: τα περισσότερα νοικοκυριά χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό απορροφητικούς βόθρους, δήλαδη το χειρότερο μέσο διάθεσης των ακάθαρτων νερών τα οποία ρυπαίνουν το υπέδαφος. Παράλληλα, η διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων εξακολουθεί να γίνεται κατά κύριο λόγο σε δεξαμενές ή σε χειμάρρους της περιοχής οι οποίοι απορρέουν στον κόλπο της Ελευσίνας. Ως αποτέλεσμα, συνεχίζεται η ρύπανση των υπόγειων νερών και η επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα χωρίς να έχει μειωθεί στο βαθμό που αναμενόταν ο όγκος των ανεπεξέργαστων λυμάτων που απορρίπτονται στην περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας.

Εκτιμάται ότι ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους νοικοκυριά κι επιχειρήσεις αποφεύγουν να συνδεθούν με το δίκτυο είναι η οικονομική δυσπραγία. Σε μια τέτοια δυσμενή συγκυρία, οι πολίτες περιμένουν στήριξη από κοινοτικούς και κρατικούς θεσμούς. Προσδοκούν από τους δημόσιους οργανισμούς να είναι ενεργοί στον κοινωνικό τους ρόλο, ανταποδίδοντας στην κοινωνία “μέρισμα” από τους πόρους τους. Από την πλευρά της, η ΕΥΔΑΠ έχει εκπονήσει εδώ και τρία χρόνια ένα πρόγραμμα παροχής κινήτρων προς τους κατοίκους των περιοχών του Θριασίου για την κατασκευή συνδέσεων των ακινήτων στο αποχετευτικό της δίκτυο. Το πρόγραμμα -η προθεσμία του οποίου έληγε την 1 Φεβρουαρίου 2017 αλλά πήρε παράταση για έναν χρόνο μέχρι το 2018- καλύπτει με το ποσό των 2.500 € όλες τις αναγκαίες εργασίες εντός του ακινήτου για την προσαρμογή του στο εξωτερικό δίκτυο, καθώς και το κόστος της σύνδεσης που έχει καταλογιστεί από το Δήμο. Η αποπληρωμή του ποσού μπορεί να γίνει μέχρι και σε έξι χρόνια (72 μήνες), ενώ συγχρόνως δίνεται και απαλλαγή από τα τέλη αποχέτευσης, τα οποία αποτελούν το 75% του λογαριασμού, για τα δύο πρώτα χρόνια, σε όσους προχωρήσουν στη σύνδεση μέσω του προγράμματος της ΕΥΔΑΠ.

ΕΥΔΑΠ καλεί Θριάσιο
ΕΥΔΑΠ καλεί Θριάσιο

Μέσω της παροχής κινήτρων υπάρχει η ελπίδα ότι θα ενταθούν οι ρυθμοί σύνδεσης των νοικοκυριών με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, καθώς τα έργα αποχέτευσης επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων καλύπτουν θεμελιώδεις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, καλυτερεύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και προστατεύουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την τριτοβάθμια επεξεργασία που υφίστανται τα λήμματα, η τελική εκροή είναι πλήρως ακίνδυνη για το θαλάσσιο αποδέκτη.

Εκτός από την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και τη διασφάλιση καλύτερου περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές, το έργο, εφόσον λειτουργήσει όπως προσδοκάται, θα δώσει ώθηση στην αειφόρο ανάπτυξη και στην οικονομία της περιοχής. Σε ό,τι αφορά τις τοπικές επιχειρήσεις, τα οφέλη που προκύπτουν για τις βιομηχανίες, κυρίως αυτές που παράγουν απόβλητα με μεγάλο οργανικό φορτίο, όπως οι βιομηχανίες τροφίμων, είναι σημαντικά. Παράλληλα, η κατάργηση των απορροφητικών βόθρων συνεπάγεται απαλλαγή από τα κόστη διαχείρισής τους -εκκένωση, συντήρηση και απόρριψη βοθρολυμάτων. Όμως, πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση των έργων, τα οφέλη παραμένουν ακόμη ζητούμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ στην Ελευσίνα (210-2144963, 210-2144965) ή σε οποιοδήποτε άλλο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας.

ΕΥΔΑΠ καλεί Θριάσιο
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΥΔΑΠ: Παράταση στο πρόγραμμα για το Θριάσιο

Τιμητική Βράβευση για την ΕΥΔΑΠ

Τα 20 έργα που θα φέρουν την ανάπτυξη

ADVERTISING

SHARE: