Η πενταετής κάθειρξη μετατρέπεται σε χρηματική ποινή

The trial of Golden Dawn, in Athens, Greece on Sept. 6, 2016. /     ,   6  2016.
The trial of Golden Dawn, in Athens, Greece on Sept. 6, 2016. / , 6 2016. SOOC

Νομολογία που δέχεται τη μετατροπή της ποινής κάθειρξης έως πέντε έτη σε χρηματική, εξέδωσε ο Άρειος Πάγος

Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου αφορά στο άρθρο 82 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό τροποποιήθηκε στο πλαίσιο αποσυμφόρησης των φυλακών με τον ευνοϊκό νόμο 4093/2012, για την μετατροπή της ποινής καθείρξεως των 5 ετών, σε χρηματική.

Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, στην επίμαχη διάταξη "νοείται τόσο η ποινή φυλακίσεως όσο και η ποινή καθείρξεως", καθώς "ως βαρύνον κριτήριο για τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ποινή δεν τάσσεται ο κακουργηματικός ή πλημμεληματικός χαρακτήρας της πράξης αλλά η φύση και η χρονική διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής, η οποία και σε κακουργήματα, όταν συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις ή άλλοι γενικοί λόγοι μείωσης της ποινής, έχει ως ελάχιστα όρια φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών ή ενός έτους".

ADVERTISING

SHARE: