Μάχη για την αναγνώριση πτυχίων Νομικής της Κύπρου

Μάχη για την αναγνώριση πτυχίων Νομικής της Κύπρου

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις αποφάσεις της επιτροπής αξιολόγησης, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι αιτήσεις αποφοίτων να ενταχθούν στα μητρώα ασκουμένων δικηγόρων

Στο δρόμο για την τελική αναγνώριση από τους αρμόδιους φορείς της Ελλάδας, βρίσκονται οι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις αποφάσεις της επιτροπής αξιολόγησης των δικηγόρων, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι αιτήσεις αποφοίτων να ενταχθούν στα μητρώα ασκουμένων δικηγόρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και ζήτησε να κριθούν ξανά.

Το ανωπτατο δικαστήριο έκρινε πως η επιτροπή αξιολόγησης εισήλθε στο έργο του ΔΟΑΤΑΠ ο οποίος ήδη έχει αναγνωρίσει τα πτυχία των συγκεκριμένων πτυχίων. Ειδικότερα, η επιτροπή αξιολόγησης δεν αρκέστηκε να εξετάσει εάν οι 4ετους φοίτησης τίτλοι σπουδών είναι προσαρμοσμένοι με «την κατεύθυνση Ελληνικό Δίκαιο», αλλά προέβη σε ολική επανεξέταση, κάτι που είχε ήδη γίνει.

Υπενθυμίζεται ότι τα πτυχία της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αναγνωρίζονται από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ως ισότιμα και αντίστοιχα προς τα πτυχία των Νομικών Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, όμως σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, δεν έκανε το ίδιο η επιτροπή αξιολόγηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κύπρος

ADVERTISING

SHARE: