Νέο νομικό πλαίσιο για την κοινωφελή εργασία ανηλίκων

ΑΘΗΝΑ-ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.(EUROKINISSI-ΒΑΙΟΣ ΧΑΣΙΑΛΗΣ)
ΑΘΗΝΑ-ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.(EUROKINISSI-ΒΑΙΟΣ ΧΑΣΙΑΛΗΣ) EUROKINISSI

Νέο νομικό πλαίσιο για την Κοινωφελή Εργασία Ανηλίκων, ως αναμορφωτικό μέτρο, καθιερώνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μία σειρά από νέα μέτρα με επίκεντρο τους ανήλικους υπόδικους καθιερώνεται με συναπόφαση έξι υπουργείων, ανάμεσά τους το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στόχος, όπως αναφέρεται και στο σχετικό Φύλλο της Κυβερνήσεως, το οποίο δημοσιεύθηκε την περασμένη Δευτέρα, το νέο νομικό πλαίσιο αφορά στην Κοινωφελή Εργασία Ανηλίκων, ως αναμορφωτικό μέτρο.

Έτσι, για πρώτη φορά εισάγονται προβλέψεις όπως η επέκταση εφαρμογής των διατάξεων αυτής της κοινή υπουργική απόφαση και σε νέους στους οποίους το μέτρο έχει επιβληθεί με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων, υλοποιείται ωστόσο μετά την ενηλικίωσή τους.

Παράλληλα, προβλέπεται η προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, καθώς τα δικαστικά έγγραφα πλέον δεν κοινοποιούνται στον φορέα παροχής κοινωφελούς εργασίας, ενώ διευκολύνεται η μετακίνηση του ανηλίκου από και προς το χώρο της παροχής κοινωφελούς εργασίας από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με επιμέλεια της αρμόδιας Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (ΥΕΑ & ΚΑ).

Επίσης, με υπογραφή Σταύρου Κοντονή, ορίζονται και τα εξής:

- διατηρείται ειδικό μητρώο ανηλίκων ή νέων στους οποίους επιβλήθηκε και

εκτελείται το μέτρο της παροχής κοινωφελούς εργασίας από κάθε ΥΕΑ & ΚΑ

- οι ανήλικοι και νέοι που είναι υπόχρεοι σε παροχή κοινωφελούς εργασίας υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., κατά του κινδύνου ατυχήματος, ως μισθωτών. Η

εισφορά για την ασφάλισή τους ορίζεται σε 1% επί του βασικού μισθού άγαμου

μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά και βαρύνει το Υπουργείο

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

- στους φορείς υλοποίησης του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας στους

Τέλος, με την ΚΥΑ καθορίζονται μεταξύ άλλων, τα προστατευτικά όρια επιβολής του μέτρου, δηλ. η προτίμηση δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στις γνώσεις του ανήλικου/νέου και αναπτύσσουν τις κοινωνικές του δεξιότητες και η κατά προτεραιότητα επιλογή φορέων της τοπικής κοινωνίας στην οποία διαμένει ο ανήλικος για την εφαρμογή του μέτρου.

ADVERTISING

SHARE: