Προαιρετική η άσκηση ένδικων μέσων από τους ΟΤΑ

Συνέντευξη τύπου για τις αλλαγές του νέου συστήματος υλοποίησης της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής", η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και από εθνικούς πόρους.από τους συναρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτη Κουρουμπλή, την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, τον υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξη Χαρίτσης και τον υφυπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μπαλάφα, την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016. Στην συν'εντευξη παρουσιάστηκαν οι αλλαγές στην υλοποίηση της δράσης, από το Σεπτέμβριο του 2016, η οποία αφορά στους παιδικούς σταθμούς, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), καθώς και τις αλλαγές στον τρόπο χρήσης των voucher από τους δικαιούχους.
(EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)
Συνέντευξη τύπου για τις αλλαγές του νέου συστήματος υλοποίησης της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής", η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και από εθνικούς πόρους.από τους συναρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτη Κουρουμπλή, την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, τον υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξη Χαρίτσης και τον υφυπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μπαλάφα, την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016. Στην συν'εντευξη παρουσιάστηκαν οι αλλαγές στην υλοποίηση της δράσης, από το Σεπτέμβριο του 2016, η οποία αφορά στους παιδικούς σταθμούς, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), καθώς και τις αλλαγές στον τρόπο χρήσης των voucher από τους δικαιούχους. (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ) EUROKINISSI

Σύμφωνα με την τροπολογία, η οποία αφορά εργατικές διαφορές, οι δήμοι θα μπορούν να ρυθμίσουν ακόμη και εξωδικαστικά οικονομικές διαφορές

Ελευθερία στους ΟΤΑ για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων σε περιπτώσεις εργατικών διαφορών, δίνεται με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς αίρεται η υποχρεωτικότητα άσκησης έφεσης σε πρωτόδικες αποφάσεις.

Με την τροπολογία, η οποία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το χωρικό σχεδιασμό, δίνεται η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα των ΟΤΑ α' και β' βαθμού να αποφασίζουν την άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και την παραίτηση από ήδη ασκηθέντα.

Όπως αναφέρει ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου, η διάταξη αφορά εργατικές διαφορές για τις οποίες οι ΟΤΑ εξαναγκάζονταν μέχρι τώρα να εξαντλούν τα ένδικα μέσα, δηλαδή να ασκούν έφεση σε πρωτόδικες αποφάσεις δικαστηρίων σε βάρος τους, ακόμη κι αν τα αρμόδια όργανα των ΟΤΑ εκτιμούσαν ότι η συνέχιση της δικαστικής αντιπαράθεσης θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ' όσα καλείται να λύσει.

Μέχρι τώρα οι ΟΤΑ είχαν την ελευθερία να αποφασίζουν για το αν θα επιμείνουν ή όχι στη δικαστική αντιπαράθεση σε δίκες με προμηθευτές, εργολάβους κλπ, αλλά αυτό δεν ίσχυε για τις περιπτώσεις των εργατικών διαφορών. Η διάταξη προβλέπει, προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον, εγγυήσεις για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων (για τη μη χρήση ένδικων μέσων), όπως η αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου του οικείου ΟΤΑ, η προηγούμενη γνωμοδότηση δικηγόρου και βεβαίως το γεγονός ότι υπάρχει ήδη πρωτόδικη δικαστική κρίση σε βάρος του.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η διάταξη εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στους ΟΤΑ να ρυθμίσουν ακόμη και εξωδικαστικά ορισμένες διαφορές τους, περιορίζοντας οικονομικές απαιτήσεις, ενώ δεν θα επιβαρυνθούν οι προϋπολογισμοί τους, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν προβλεφθεί σε αυτούς τα σχετικά κονδύλια για τη μισθοδοσία των εργαζομένων.

ADVERTISING

SHARE: