Στις φορολογικές αρχές το βάρος της απόδειξης για μη έκδοση δελτίων παροχής

ΑΘΗΝΑ-Συνεδριάζει  η Ολομέλεια του ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες.
(Eurokinissi-ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ )
ΑΘΗΝΑ-Συνεδριάζει η Ολομέλεια του ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες. (Eurokinissi-ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ) EUROKINISSI

Το ΣτΕ ακύρωσε πρόστιμο που είχε επιβληθεί σε ελεύθερο επαγγελματία, με το σκεπτικό ότι δεν αποδείχθηκε η μη έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών

Στις φορολογικές αρχές πέφτει το βάρος της απόδειξης αναφορικά με το αν εκδόθηκε ή μη δελτίο παροχής υπηρεσιών από ελεύθερο επαγγελματία.

Την κρίση αυτή είχε το Β' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ερευνώντας περίπτωση δικηγόρου στον οποίο αρχικά επιβλήθηκε από το ΣΔΟΕ πρόστιμο ύψους 634.178 ευρώ.

Συγκεκριμένα, από την αντιπαραβολή των τραπεζικών καταθέσεών του και των δηλωθέντων εισοδημάτων του προέκυψε ότι οι τραπεζικές καταθέσεις του υπερέβησαν τα δηλωθέντα εισοδήματά του. Τα πρόστιμα άνω των 600.000 ευρώ επιβλήθηκαν λόγω μη έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, κατά τα έτη 2001- 2009.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Εφετείο μείωσε το ποσό στα 316.554 ευρώ ενώ αργότερα το ΣτΕ ακύρωσε το πρόστιμο.

Έκρινε ότι οι φορολογικές αρχές φέρουν καταρχήν, το βάρος απόδειξης των στοιχείων που συγκροτούν τη παράβαση του Κ.Β.Σ. για υποχρέωση του ελεύθερου επαγγελματία προς έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών και η φορολογική αρχή «πρέπει, ιδίως, να διαπιστώσει, κατά τρόπο αρκούντως τεκμηριωμένο (ακόμα και με έμμεσες αποδείξεις), ότι ο επιτηδευματίας εισέπραξε το επίμαχο ποσό ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας».

Μάλιστα, αναφέρεται πως εάν η φορολογική αρχή δεν προβεί σε τεκμηριωμένη κρίση, αλλά «απλώς θεωρεί ότι πρόκειται για περιουσιακή προσαύξηση άγνωστης προέλευσης (επομένως, δυνάμενη να προέρχεται και από πηγή ή αιτία μη αναγόμενη στην άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος) και, συνακόλουθα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 παρ. 3 του ΚΦΕ, για εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων», τότε στην περίπτωση αυτή δεν ανταποκρίνεται στο βάρος της απόδειξης όπως έχει την υποχρέωση και τα πρόστιμα ακυρώνονται.

ADVERTISING

SHARE: