Συγκροτούνται οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών

Διάσκεψη της διευρυμένης Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που καλείται να αποφασίσει για τη συνταγματικότητα ή μη του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, μετά τη διακοπή της πρώτης διάσκεψης, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016.
(EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)
Διάσκεψη της διευρυμένης Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που καλείται να αποφασίσει για τη συνταγματικότητα ή μη του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, μετά τη διακοπή της πρώτης διάσκεψης, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016. (EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ) EUROKINISSI

Κρίθηκαν συνταγματικές οι επιτροπές οι οποίες αποφασίζουν για τις προσφυγές ενάντια στις αποφάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου

Το "πράσινο φως" στη συγκρότηση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών δίνει η Ολομέλεια του Συμβουλίου με δύο αποφάσεις της. Με αυτές οι επίμαχες επιτροπές και η συμμετοχή εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών των Διοικητικών Δικαστηρίων κρίνονται συνταγματικές.

Συγκεκριμένα, οι υπ' αριθμ. 1237 και 1238/2017 αποφάσεις απορρίπτουν τις αιτήσεις των σωματείων "Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες" και "Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα των Προσφύγων και Μεταναστών", τα οποία αμφισβητούσαν τη συνταγματικότητα και τη νομιμότητα της συγκρότησης των νέων ανεξάρτητων επιτροπών προσφυγών, που συστάθηκαν τον Ιούνιο του 2016.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται πως οι δικαστικοί λειτουργοί των Διοικητικών Δικαστηρίων, που μετέχουν στις ανεξάρτητες επιτροπές προσφυγών, τοποθετούνται από τον γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και όχι από το Δικαστικό Συμβούλιο, καθώς δεν πρόκειται για τοποθέτηση δικαστικού λειτουργού σε δικαστήριο.

Παράλληλα, κρίθηκε ότι δεν τίθεται ζήτημα αναφορικά με το γεγονός πως οι δικαστές που συμμετέχουν στις επιτροπές, θα μετέχουν ενδεχομένως μελλοντικά στην σύνθεση των Διοικητικών Εφετείων που θα κληθούν να δικάσουν υποθέσεις άλλων διαδίκων με αίτημα την ακύρωση πράξεων των επιτροπών αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών που λειτουργούν εντός της Αρχής Προσφυγών, με μέλη που έχουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Οι Επιτροπές θα είναι αυτές που θα συζητούν και θα αποφασίζουν επί των προσφυγών που κατατίθενται ενάντια στις αποφάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου.

ADVERTISING

SHARE: