Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Τουρκίας για ίδρυση κοινού κέντρου αστυνομικής συνεργασίας

Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Τουρκίας για ίδρυση κοινού κέντρου αστυνομικής συνεργασίας

Η Συμφωνία προβλέπει την ίδρυση στο Καπιτάν Αντρέεβο της Βουλγαρίας του "Κέντρου Επαφής". Η αρμοδιότητά του θα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα τρομοκρατίας, παράνομης μετανάστευσης, διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, κλπ

Στη Σόφια υπεγράφη συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Τουρκίας μεταξύ των αρμόδιων υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών για την ίδρυση και λειτουργία "Κοινού Κέντρου Επαφής" με σκοπό την αστυνομική και τελωνειακή συνεργασία. Η Συμφωνία προβλέπει την ίδρυση στο Καπιτάν Αντρέεβο της Βουλγαρίας του Κέντρου Επαφής. Η αρμοδιότητά του θα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα τρομοκρατίας, παράνομης μετανάστευσης, διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, κλπ.

Μέσω του Κέντρου, οι τρεις χώρες δεσμεύονται να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ή φυσικών καταστροφών. Αστυνομικοί και Τελωνειακοί υπάλληλοι των τριών χωρών θα εργάζονται εκεί, σε χωριστούς χώρους, ενώ η κάθε πλευρά θα ενεργεί σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία και θα έχει πρόσβαση μόνο στις δικές της εθνικές βάσεις δεδομένων.

Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Τουρκίας για ίδρυση κοινού κέντρου αστυνομικής συνεργασίας

Αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης, δήλωσε μεταξύ άλλων: "Η τριμερής συμφωνία θα συμβάλλει στην ενίσχυση των κοινών προσπαθειών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της παράνομης μετανάστευσης. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε κοινούς κινδύνους. Η συμφωνία αποτελεί απάντηση σε όσους επιβουλεύονται τα σύνορά μας. Χρειάζεται, φυσικά, όχι μόνο αστυνομικός τρόπος αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων, αλλά και πολιτικός τρόπος. Ζούμε στον αιώνα της παγκοσμιοποίησης, αλλά και στον αιώνα της κατανόησης, της κοινής δράσης και της υπευθυνότητας. Πρόκειται για συμφωνία αντιμετώπισης από κοινού, όχι μόνο των εχθρών της κοινωνίας μας αλλά και της δημοκρατίας. Θέλω να ελπίζω ότι δεν πρόκειται για τη δημιουργία ενός κέντρου επαφής των αστυνομικών αρχών μόνον, αλλά και των λαών μας που δείχνουν τη βούλησή τους να ζήσουν ειρηνικά. Κυρίως όμως θεωρώ ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των τριών χωρών".

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Αστυνομία, Μετανάστες

ADVERTISING

SHARE: