Η Κίνα υπέρ της διεθνούς διαστημικής συνεργασίας

Το Πεκίνο υποστηρίζει την ενίσχυση των προσπαθειών διεθνούς διαστημικής συνεργασίας, επί τη βάσει της ισότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος

Το Πεκίνο δημοσιοποίησε επίσημη αναφορά σήμερα, συνοψίζοντας το πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας που αναπτύσσει για την υλοποίηση διαστημικών προγραμμάτων, από το 2011, αλλά και τους τομείς συνεργασίας για την επόμενη πενταετία.

Η αναφορά έχει τίτλο: "Οι Διαστημικές Δραστηριότητες της Κίνας το 2016" και δημοσιοποιήθηκε από την αρμόδια επιτροπή πληροφοριών. Η αναφορά αυτή, τονίζει την προσήλωση του Πεκίνου στην αρχή των διεθνών ανταλλαγών και της συνεργασίας επί τη βάσει της ισότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος, υπό το πλαίσιο των προσπαθειών για την πρόοδο των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με το διάστημα.

Από το 2011, η Κίνα έχει υπογράψει 43 συμφωνίες ή μνημόνια κατανόησης με 29 χώρες, διαστημικές υπηρεσίες ή διεθνούς οργανισμούς. Παράλληλα, η Κίνα συμμετείχε σε διαστημικές δραστηριότητες που οργανώθηκαν από τον ΟΗΕ, αλλά κι άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Για την επόμενη πενταετία, η Κίνα θα προχωρήσει στην υλοποίηση εκτεταμένων προγραμμάτων διεθνών ανταλλαγών και συνεργασιών, αναφορικά με το διάστημα σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος για το Πεκίνο. Μεταξύ αυτών, η κατασκευή δορυφορικών συστημάτων για τις χώρες-μέλη της ομάδας κρατών BRICS, αλλά και διαστημικού κέντρου πληροφοριών, που σχετίζεται με τη διεθνή εμπορική πρωτοβουλία (Belt and Road Initiative) που προωθεί το Πεκίνο σε παγκόσμιο επίπεδο.

ADVERTISING

SHARE: