Οι μυστικές συμφωνίες του Λουξεμβούργου

Οι μυστικές συμφωνίες του Λουξεμβούργου

Έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης για μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια "Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Χρέος και την Ανάπτυξη" (Eurodad) αποκαλύπτει πως το σκάνδαλο "LuxLeaks" του 2014 είχε και συνέχεια

Το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο -σύμφωνα με την έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης για μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια "Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Χρέος και την Ανάπτυξη" (Eurodad) είναι οι πρωταθλήτριες χώρες στη σύναψη σκανδαλωδώς ευνοϊκών συμφωνιών με εταιρείες στην Ευρώπη.

Η έρευνα του Eurodad, η οποία έγινε σε 18 ευρωπαϊκές χώρες αποκαλύπτει: μεταξύ 2013 και 2015 οι περιπτώσεις μυστικών συμφωνιών με σκανδαλωδώς ευνοϊκούς όρους αυξήθηκαν πανευρωπαϊκά από 547 το 2013, σε 972 το 2014 και έφτασαν τις 1.444 το 2015, δηλαδή κατά 160%, σε δύο μόνο χρόνια, ενώ μόνο μεταξύ 2014 -οπότε έγιναν οι αποκαλύψεις LuxLeaks- και 2015 σχεδόν κατά 50%.

Όπως προκύπτει μάλιστα από τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο είναι οι πρωταθλήτριες χώρες και μάλιστα την ώρα που εκείνοι οι οποίοι αποκάλυψαν τις πρακτικές φορολογικού παραδείσου, τις οποίες εφάρμοζε το Λουξεμβούργο, είναι υπόδικοι. Στο μεν Βέλγιο αυξήθηκαν κατά 248%, στο δε Λουξεμβούργο κατά 50% μετά το σκάνδαλο LuxLeaks, δηλαδή σε έναν μόνο χρόνο.

Η έκθεση χαρτογραφεί επίσης τις πολιτικές θέσεις των κυβερνήσεων της Ε.Ε. σχετικά με το θέμα της φορολογικής διαφάνειας και διαπιστώνει ότι για πρώτη φορά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οι οποίες τάσσονται υπέρ είναι περισσότερες από εκείνες οι τάσσονται κατά.

Το δίκτυο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών Eurodad επισημαίνει και το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υπέγραφαν αμφιλεγόμενες φορολογικές συμφωνίες με αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες υπονόμευαν το φορολογικό καθεστώς σε αυτές. Η έκθεση κατέγραψε συνολικά 752 τέτοιες συμφωνίες, οι οποίες μείωσαν τους φορολογικούς συντελεστές κατά 3,8% στις εν λόγω χώρες.

Η Τόβε Μαρία Ρίντιγκ, συντονίστρια των θεμάτων φορολογικής δικαιοσύνης του Eurodad και μια εκ των συντακτών της έκθεσης, είπε στην ανεξάρτητη διαδικτυακή πλατφόρμα Πληροφόρησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση EurActiv.com, ότι «τώρα υπάρχουν συνολικά περισσότερες από 1.000 φορολογικές συμφωνίες με πολυεθνικές στην Ευρώπη. Είναι απρόσμενο και βαθιά ανησυχητικό να διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός μυστικών συμφωνιών έχει εκτοξευτεί στην Ευρώπη, λες και το σκάνδαλο των LuxLeaks δεν συνέβη ποτέ». Είναι δε «ακόμη πιο απροσδόκητο ότι μια από τις χώρες που εμφανίζει δραματική άνοδο είναι το Λουξεμβούργο», ενώ «όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τη δίκη για τα LuxLeaks, οποιοσδήποτε αποκαλύπτει το περιεχόμενό τους απειλείται με μηνύσεις και φυλάκιση».

Ο Πιερ Γκραμένια, υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου, απάντησε σε σχετικό ερώτημα της EurActiv.com: «Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τέτοιους ισχυρισμούς. Αντιθέτως, θα ήθελα να τονίσω ότι το Λουξεμβούργο έχει παίξει ηγετικό ρόλο στην ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας σε όλη την Ευρώπη».

Κατά την ευρωπαϊκή προεδρία του Λουξεμβούργου, το 2015, η χώρα διαμεσολάβησε προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τους φορολογικούς διακανονισμούς μεταξύ των κρατικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το πρώτο τετράμηνο του 2017 και θα επιτρέπει στις κυβερνήσεις της Ε.Ε. να έχουν πρόσβαση στις φορολογικές συμφωνίες τις οποίες συνάπτουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πολυεθνικές εταιρείες.

Πηγή: ΑΠΕ

ADVERTISING

SHARE: