Η Εθνική Τράπεζα κατήγγειλε δάνειο 80 εκατ. ευρώ προς στον Πήγασο

Ο εκδοτικός όμιλος δεν αποκλείεται να υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης

Η Εθνική Τράπεζα επέδωσε εξώδικη καταγγελία στον εκδοτικό όμιλο Πήγασος Α.Ε. για ομολογιακό δάνειο ύψους 80 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το υπολειπόμενο ποσό των 77,85 εκατ. ευρώ.

Η εισηγμένη εκδοτική εταιρία δεν αποκλείεται πλέον να υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι στον Πήγασο βρίσκονται σε απεργία διεκδικώντας δεδουλευμένα πέντε μηνών.

Η Πήγασος Α.Ε. σε ανακοίνωσή της σχετικά με την καταγγελία, διευκρίνισε ότι θα προβεί άμεσα σε ενημέρωση των επενδυτών και των αρμόδιων Αρχών για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η Πήγασος Α.Ε. αναφέρει: «Κατ' εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, ανακοινώνεται ότι σήμερα, την 8η Ιουνίου 2017, επιδόθηκε στην «Πήγασος Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρία» (εφεξής ως «εταιρία»), από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και υπό την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων, Εξώδικη Καταγγελία Ομολογιακού Δανείου ύψους 80.000.000,00, ευρώ που εξεδόθη κατά τους όρους που αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 9747144261/11.03.2014 «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου, Μετά Συμβάσεων Καλύψεως, Πρωτογενούς Διαθέσεώς του, Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων» ως ισχύει (εφεξής ως «Δάνειο»), καθιστώντας αυτό αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και καλώντας την εταιρία όπως καταβάλει το σύνολο των εκ του Δανείου αυτού οφειλών ύψους 77.857.720,56 ευρώ .

Η εταιρία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρμόδιες Αρχές, ότι κατά πάγια τακτική της, θα προβαίνει σε άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Προς καταγγελία τα δάνεια της Πήγασος

ADVERTISING

SHARE: