58 οικονομικές προσφορές στον πρώτο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για Δημόσια Έργα

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΙΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ--ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΙΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ--ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI EUROKINISSI

Σε εξέλιξη βρίσκονται 30 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί Δημοσίων Έργων, συνολικού προϋπολογισμού 41 εκατομμυρίων ευρώ

Πολλά αλλάζουν στον τρόπο ανάθεσης των δημοσίων έργων. Πλέον, έχει εισαχθεί ο λεγόμενος ηλεκτρονικός διαγωνισμός και σήμερα Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ηλεκτρονική υποβολή 58 προσφορών οικονομικών φορέων, στο πλαίσιο του πρώτου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Δημόσια Έργα του Δήμου Πεντέλης «αρ. συστ. 63714 με τίτλο (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)».

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών έχουν δημιουργήσει και στελεχώσει την κατάλληλη υποδομή για την εκπαίδευση και υποστήριξη των εργοληπτών καθώς και των φορέων του Δημοσίου για τη δημοσίευση και διενέργεια των ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

Επιπλέον είναι σε εξέλιξη 30 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί Δημοσίων Έργων συνολικού προϋπολογισμού 41 εκατομμυρίων ευρώ στην ιστοσελίδα του συστήματος, ενώ καθημερινά ο αριθμός των διαγωνισμών αυτών αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Τα παραπάνω ενισχύουν την πεποίθηση ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα διενέργειας διαγωνισμών θα ολοκληρωθεί με επιτυχία χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες και την εποικοδομητική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, γεγονός που εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων των Δημοσίων Έργων σε όφελος της Εθνικής Οικονομίας των Δημόσιων Φορέων και του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

ADVERTISING

SHARE: