Αισιοδοξία της ΕΕΤ για κόκκινα δάνεια και κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών

Αισιοδοξία της ΕΕΤ για κόκκινα δάνεια και κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών

Αν και σχεδόν τα μισά δάνεια των τραπεζών δεν εξυπηρετούνται, οι προβλέψεις των τραπεζών είναι επαρκείς και καλύπτουν ποσοστά πάνω από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ευρωζώνης. Υψηλότερων της ευρυζώνης και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας

Μιλώντας σε ένα εξαιρετικά υψηλό ακορατήριο, στο London School of Economics (LSE) - με αφορμή το νέο βιβλίο που επιμελήθηκαν για λογαριασμό της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, ο Δρ Πλ Μονοκρούσος και ο καθηγητής, κ. Χρ. Γκόρτσος - ο πρόεδρος της ΕΕΤ και πρόεδρος της Eurobank , κ. Νικ. Καραμούζης, εξήγησε όλη την πορεία των κόκκινων δανείων, πώς φτάσαμε ως εδώ, ποιά μέτρα λάβαμε και τι πρέπει να γίνει.

Οι απόψεις του για την ποιότητα και την ποσότητα των προβλέψεων των ελληνικών τραπεζών, καθώς και για τους δείκτες κεφαλαιακής τους επάρκειας, είναι ενθαρρυντικές για τις προοπτικές του συστήματος. Οπως αναφέρει σχετικά “σχεδόν τα μισά από τα συνολικά δάνεια ανήκουν στην κατηγορία είτε των NPLs είτε των NPEs, τα οποία εμπίπτουν επίσης κατά την ευρεία του όρου έννοια στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Για την αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου όγκου προβληματικών δανείων, οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν ήδη διενεργήσει προβλέψεις €53 δισ., καλύπτοντας κατά μέσο όρο το 50% των NPEs και το 69% των NPLs. Τα ποσοστά αυτά κάλυψης είναι πάνω από το μέσο όρο των λοιπών χωρών της Ευρωζώνης».

«Επιπλέον» - τόνισε ο κ. Καραμούζης, - «οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν ακόμα και σήμερα δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier1 μεταξύ των υψηλοτέρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( στο 17,2% κατά μέσο όρο) και ένα σημαντικό κεφαλαιακό απόθεμα - σημαντικά υψηλότερο από το ελάχιστο που προβλέπει ο SSM (12,25%)».

Τα προγραμματισμένα για την άνοιξη του Stress Tests, τα οποία θα γίνουν με βάση την ομοιόμορφη μεθοδολογία της EBA, δεν είναι ένα test «πέτυχες/απέτυχες». Τα αποτελέσματά τους θα αποτυπωθούν στις απαιτήσεις που θα θέσει ο επόπτης σε κάθε τράπεζα χωριστά αναφορικά με το SREP CET1. Αυτό σημαίνει ότι εάν μία τράπεζα έχει ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης θα διαθέτει χρόνο να υποβάλει σχέδιο επίτευξης αυτών των αυστηρών απαιτήσεων αρχικά μέσω πρωτοβουλιών ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης και του ισολογισμού της και εάν είναι αναγκαίο και μέσω αύξησης κεφαλαίου.

Νέο βιβλίο υπό την αιγίδα της ΕΕΤ από Πλ. Μονοκρούσο και Χρ. Γκόρτσο

Προλογίζοντας το βιβλίο με τίτλο τίτλο «Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας του ιδιωτικού τομέα » , ο κ. Καραμούζης, εξήγησε ότι παρέχει μία συνολική επισκόπηση των προκλήσεων που δημιουργούνται από την απότομη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που αποτελεί ένα πολύ εξειδικευμένο αλλά πολυεπίπεδο ζήτημα για πολλές περιφερειακές οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Ελληνική.

Το βιβλίο- με τον πρωτότυπο τίτλο στα αγγλικά “Non-Performing Loans and Resolving Private Sector Insolvency, Experiences from the EU Periphery and the Case of Greece” - φιλοξενεί μελέτες και κεφάλαια διακεκριμένων ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Επιχειρεί μία επισκόπηση της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς επίσης και των προκλήσεων και επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες και οι εταιρείες για την αντιμετώπισή τους. Επικεντρώνεται στην εμπειρία μίας σειράς οικονομιών στην περιφέρεια της ζώνης του ευρώ όσον αφορά τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του ιδιωτικού τομέα την περίοδο μετά την έκρηξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα.

Οπως διευκρινίζει ο πρόεδρος της Ενωσης, το βιβλίο αντλεί συμπεράσματα από την ως τώρα ευρωπαϊκή εμπειρία αλλά και τα διδάγματα που αυτή μας έδωσε όπως μεταξύ των άλλων

- Την ανάγκη θέσπισης ενός αποτελεσματικού νομικού πλαισίου για τη διαχείριση NPLs/NPEs.

- και τα δύσκολα θέματα των στρατηγικών κακοπληρωτών, του ηθικού κινδύνου, των στρεβλώσεων των αγορών και των πιθανών επιπτώσεων από τη σκοπιά του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Που έγινε η παρουσίαση, ποιοί παρέστησαν

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του London School of Economics (LSE) έγινε παρουσίαση του νέου βιβλίου με τίτλο “Non-Performing Loans and Resolving Private Sector Insolvency, Experiences from the EU Periphery and the Case of Greece”.

Το βιβλίο προλόγισαν οι κ.κ. Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Eurobank Ergasias S.A. και Δημήτρης Βαγιανός, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών και Πρόεδρος του Τμήματος Χρηματοοικονομικών στο London Scholl of Economics. To περιεχόμενο του βιβλίου παρουσιάστηκε στην εκδήλωση από τον Δρ. Πλάτων Μονοκρούσο και τον Καθηγητή Χρήστο Γκόρτσο. Το βιβλίο, η συγγραφή του οποίου έγινε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, επιμελήθηκαν και συνέβαλαν στη συγγραφή του (co-editors) οι κ. κ. Πλάτων Μονοκρούσος, Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου Eurobank Ergasias S.A, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Επισκέπτης Καθηγητής στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE και Χρήστος Γκόρτσος, Καθηγητής Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου, Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή. Παρευρέθηκαν επιφανή μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς, μεταξύ αυτών, ο Sir Χριστόφορος Πισσαρίδης, Regius Professor, London School of Economics και ο κ. Αντώνης Κατεπόδης, Οικονομικός και Εμπορικός Σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έγινε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανοιχτή συζήτηση όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και, γενικότερα, τις δυνατότητες παρεμβατικών βελτιώσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης του ιδιωτικού τομέα.

ADVERTISING

SHARE: