Ανάπτυξη 2,4% του ΑΕΠ και μείωση της ανεργίας το 2018 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού

Ανάπτυξη 2,4% του ΑΕΠ και μείωση της ανεργίας το 2018 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού
SOOC

Ανάκαμψη της οικονομίας και μείωση της ανεργίας προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2018 με οδηγό την αύξηση των επενδύσεων των εξαγωγών και της κατανάλωσης

Πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 2,4% του ΑΕΠ για το 2018 από 1,8% του ΑΕΠ το 2017 περιλαμβάνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατίθεται την Δευτέρα στην Βουλή.

Στη γνωμοδότηση που εξέδωσε σήμερα το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο με βάση τα στοιχεία του προσχεδίου επισημαίνεται ότι η ανεργία θα μειωθεί τον επόμενο χρόνο στο 19% από 20,2% που αναμένεται να φτάσει σε μέσα επίπεδα το 2017.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης του Συμβουλίου σε κάθε τομέα που απαρτίζει το ΑΕΠ γίνονται γενικά παραδεκτές οι προβλέψεις του ΥΠΟΙΚ όχι χωρίς επιφυλάξεις.

Αναλυτικά:

  1. Για την ιδιωτική κατανάλωση: Η αύξησή της κατά 1,4% διατηρείται στο επίπεδο της στοχοθεσίας του ΜΠΔΣ 2018 – 2021, αντιστοιχεί όμως σε μικρότερη αύξηση κατά απόλυτο μέγεθος, μιας και έχει προηγηθεί η επί τα χείρω αναθεώρηση της μεταβολής της για το 2017 (-0,2 εκατοστιαίες μονάδες) σε σχέση με το σενάριο του ΜΠΔΣ. Η αναθεώρηση αυτή θεωρείται ρεαλιστική λαμβανομένου υπόψη ότι το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους η ιδιωτική κατανάλωση είναι αυξημένη κατά 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2018 αναμένεται να προέλθει κυρίως λόγω της σταθεροποίησης του οικονομικού κλίματος και της σταδιακής αποκλιμάκωσης της ανεργίας. Ανασχετικό παράγοντα αποτελεί η δέσμευση για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ το 2018
  2. Για την Δημόσια κατανάλωση: Η προβλεπόμενη μείωσή της το 2018 (-0,2%) οφείλεται σε αναθεώρηση της αύξησης του μεγέθους της το 2017, όπως προβλέπεται από το επικαιροποιημένο σενάριο του ΥΠΟΙΚ (1% αντί 0,1% στο ΜΠΔΣ)
  3. Για την απασχόληση -: Η βελτίωση των δεικτών απασχόλησης – ανεργίας το α΄ εξάμηνο του 2017 οδήγησε σε αναθεώρηση, προς το ευνοϊκότερο, των προβλέψεων για το 2017 και το 2018 σε σχέση με το ΜΠΔΣ. Η αναθεώρηση αυτή θεωρείται εύλογη, ύστερα από τη μείωση της ανεργίας το τελευταίο εξάμηνο που δημιουργεί ενδείξεις σταθερής τάσης
  4. Για τον ακαθάριστο σχηματισμός παγίου κεφαλαίου δηλαδή την πορεία τω επενδύσεων τονίζεται ότι εκτιμώμενη υστέρηση το 2017 κατά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες έναντι των προβλέψεων του ΜΠΔΣ, «διορθώνεται» με ανάλογη αύξηση το 2018. Η αύξηση των επενδύσεων το 2018 στηρίζεται αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα και αφορά σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων (εξοπλισμός, κατασκευές, κατοικίες κλπ). Μολονότι η διόρθωση της πορείας των επενδύσεων στη χώρα μπορεί να δικαιολογείται από (α) την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης (β) τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για συνεπή πορεία εφαρμογής των προαπαιτούμενων μέτρων του προγράμματος (γ) την προοπτική για αποκατάσταση της χρηματοδότησης της χώρας από τις διεθνείς αγορές εντός του 2018 και (δ) την αναμενόμενη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας με την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις ως προς το ύψος και την ταχύτητα της «διόρθωσης» που αναμένεται στο σενάριο του ΥΠΟΙΚ
  5. Για τις Εισαγωγές – Εξαγωγές: Οι προβλέψεις για το 2018 αναθεωρούν προς τα πάνω το σενάριο του ΜΠΔΣ, περισσότερο για τις εισαγωγές (0,9 εκατοστιαίες μονάδες) παρά για τις εξαγωγές (0,3 εκατοστιαίες μονάδες). Οι προβλέψεις για το 2018 συνδυάζονται με τις επίσης προς τα πάνω αναθεωρημένες προβλέψεις για το 2017 (3,5 και 2,8 εκατοστιαίες μονάδες αύξηση σε σχέση με το ΜΠΔΣ για εξαγωγές και εισαγωγές, αντίστοιχα), οι οποίες αντανακλούν την αυξημένη δραστηριότητα που έλαβε χώρα στον εξωτερικό τομέα της οικονομίας το α΄ εξάμηνο του 2017. Οι αναθεωρήσεις αυτές κρίνονται σε μεγάλο βαθμό ρεαλιστικές, βασιζόμενες στο περαιτέρω «άνοιγμα» της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι χωρίς σημαντική βελτίωση της θέσης της χώρας στο διεθνή ανταγωνισμό, ελλοχεύει ο κίνδυνος επαναφοράς των εξωτερικών ελλειμμάτων ή αύξησης μεριδίου εισαγωγών για μη παραγωγικούς σκοπούς (ενίσχυση κατανάλωσης), με τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγική ανασυγκρότηση, το αξιόχρεο και εν τέλει τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας.
Ανάπτυξη 2,4% του ΑΕΠ και μείωση της ανεργίας το 2018 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού
Ανάπτυξη 2,4% του ΑΕΠ και μείωση της ανεργίας το 2018 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού

ADVERTISING

SHARE: