Δέκα τράπεζες ανοίγουν την πόρτα τους στο νέο 'εξοικονομώ'

Δέκα τράπεζες ανοίγουν την πόρτα τους στο νέο 'εξοικονομώ'

Μεγάλη η ανταπόκριση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην πρόσκληση του ΕΤΕΑΝ. Το πρόγραμμα "βγαίνει στον αέρα" τις επόμενες εβδομάδες

Φάκελοι από 10 τράπεζες, δηλαδή τις τέσσερις συστημικές, την Τράπεζα Αττικής και πέντε συνεταιριστικές, κατατέθηκαν στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης για συμμετοχή στο καινούργιο πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ», όταν στο προηγούμενο πρόγραμμα συμμετείχαν μόνον τέσσερις.

Η μεγάλη ανταπόκριση των Τραπεζών σημειώθηκε μάλιστα παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που είχαν στη διάθεση τους κι εν μέσω της «δύσκολης» περιόδου του Αυγούστου, αποδεικνύοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αντιληφθεί ότι το ενδιαφέρον των πολιτών θα είναι μεγάλο και προσπαθούν να πάρουν κομμάτι της πίτας, είτε ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, είτε ως συνεπενδυτές, παρέχοντας επιπλέον δάνεια.

Συνολικά λοιπόν το ΕΤΕΑΝ παρέλαβε προτάσεις από τις εξής Τράπεζες:

1. ALPHA BANK

2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

3. EUROBANK ERGASIAS ΑΕ

4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

7. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

8. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

9. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

10. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

Το αμέσως επόμενο στάδιο είναι η αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων από την αρμόδια επιτροπή του ΕΤΕΑΝ και ακολούθως η έγκριση τους από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου.

Με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη, το πρόγραμμα μπορεί να «βγει στον αέρα» τον επόμενο μήνα.

Όπως ορίζει το πρόγραμμα ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά τελικό αποδέκτη (σ.σ. ιδιοκτήτη κατοικίας) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αποτέλεσμα τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Ενέργειας να εκτιμούν ότι στο πρόγραμμα θα υπαχθούν περίπου 35.000 έως 40.000 κατοικίες.

Σε ό,τι αφορά το ύψος των κονδυλίων, το πρόγραμμα αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικά περίπου 800 εκατ. ευρώ. Εκ του ποσού αυτού, τα 292 εκατ. ευρώ θα αποτελέσουν τη δημόσια δαπάνη, δηλαδή την κρατική επιχορήγηση και τα υπόλοιπα θα προέλθουν είτε από τραπεζικό δανεισμό, είτε από την ίδια συμμετοχή των ιδιοκτητών.

Η ουσιαστική διαφορά του νέου προγράμματος σε σχέση με το προηγούμενο είναι ότι δεν απαιτείται τραπεζικό δάνειο, κάτι που αποτελούσε προϋπόθεση για το προηγούμενο. Στο «Εξοικονομώ ΙΙ», όπως προαναφέρθηκε, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του σχεδίου αναβάθμισης μπορεί να ανέλθει στις 25.000 ευρώ και με δεδομένο ότι το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (σ.σ. λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια), τότε το μέγιστο ύψος της επιδότησης μπορεί να διαμορφωθεί στις 17.500 ευρώ.

Το επιπλέον ποσό (έως τις 25.000 ευρώ) καλύπτεται είτε από ίδια συμμετοχή ή από τραπεζικό δανεισμό. Στην περίπτωση που χορηγηθεί δάνειο, το μέγιστο ύψος του μπορεί να είναι 25.000 ευρώ, ενώ το επιτόκιο (σταθερό) θα είναι 6%. Ωστόσο, επειδή προβλέπεται 100% επιδότηση του επιτοκίου από το ΕΤΕΑΝ, στην ουσία θα είναι άτοκο για τον δανειολήπτη.

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.

2. Αντικατάσταση συστημάτων σκίασης.

3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.

4. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης.

5. Αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες

ADVERTISING

SHARE: