Διπλασιασμό πόρων και επιμήκυνση του προγράμματος ζητάει το Ταμείο Επενδύσεων

Διπλασιασμό πόρων και επιμήκυνση του προγράμματος ζητάει το Ταμείο Επενδύσεων

Στην απασχόληση και την ανάπτυξη θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ικανοποιημένη από τον απολογισμό της δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και αναμένει την έγκριση της πρότασής της για διπλασιασμό των πόρων και επιμήκυνση του Σχεδίου

«Το ΕΤΣΕ έχει ήδη αποδείξει ότι αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την επιστροφή των επιπέδων των επενδύσεων σε μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη τροχιά. Από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), πρέπει τώρα να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να αξιοποιήσουμε περαιτέρω την μέχρι τώρα επιτυχία του ΕΤΣΕ στους τομείς της απασχόλησης και της ανάπτυξης», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα Γίρκι Κάταϊνεν.

«Το ΕΤΣΕ θα συνεχίσει να καθοδηγεί τη φιλοδοξία μας για προσέγγιση νέων χρηματοδοτικών εταίρων, στοχεύοντας σε νέα έργα και στις ΜμΕ που χρειάζονται χρηματοδότηση», είπε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο υλοποίησης του ΕΤΣΕ, γνωστού ως Σχεδίου Γιούνκερ.

Σε 18 μήνες από τη δρομολόγηση της εγγύησης του ΕΤΣΕ, τα δάνεια του ομίλου της ΕΤΕπ μέσω του ΕΤΣΕ βρίσκονται σε καλή πορεία κινητοποίησης του αρχικού στόχου των 315 δισ. ευρώ έως το 2018. Σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2016, οι πράξεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη αντιπροσωπεύουν συνολική χρηματοδότηση 30,6 δισ. ευρώ. Οι εν λόγω πράξεις αφορούν σήμερα και τα 28 κράτη μέλη και αναμένεται να κινητοποιήσουν συνολικές επενδύσεις ύψους άνω των 164 δισ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εγκρίνει 176 έργα υποδομής για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν χρηματοδότηση ύψους 22,4 δισ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει εγκρίνει 244 συμφωνίες χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με συνολική χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ ύψους 8,1 δισ. ευρώ. Πάνω από 388 000 ΜμΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης αναμένεται να ωφεληθούν.

Η επιτυχίας του Σχεδίου έδωσε τη δυνατότητα στον πρόεδρο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ να προτείνει στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, της 14ης Σεπτεμβρίου, να παραταθεί η διάρκεια από το 2018 ως το 2020 και να αυξηθεί η χρηματοδοτική ικανότητα του ΕΤΣΕ από 315 δισ. ευρώ σε τουλάχιστον 500 δισ. για περαιτέρω τόνωση των επενδύσεων («ΕΤΣΕ 2.0»).

Η επέκταση του ΕΤΣΕ αναμένεται να εγκριθεί από τους συννομοθέτες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.Οι επιδόσεις της εγγύησης του ΕΤΣΕ έχουν πλέον αξιολογηθεί από την Επιτροπή, από την ΕΤΕπ και από - έναν ανεξάρτητο φορέα - την παγκόσμια λογιστική εταιρεία EY. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καθεμία από αυτές τις αξιολογήσεις έδωσε στοιχεία που υποστηρίζουν την επέκταση του ΕΤΣΕ.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την πρόταση της Επιτροπής κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN στις αρχές του Δεκεμβρίου ενώ, κατά τη σύνοδο του ίδιου μήνα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εν λόγω συμφωνία.

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη αποτελείται από τρεις πυλώνες:

- το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, που παρέχει εγγύηση της Ε.Ε. για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.

- τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων, τα οποία παρέχουν τεχνική βοήθεια και αυξάνουν την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών.

- την άρση των κανονιστικών φραγμών στις επενδύσεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ε.Ε.

Πηγή: ΑΠΕ

ADVERTISING

SHARE: