ΕΔΣ: Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη και πρωτογενές πλεόνασμα

Official reception of the President of France Emmanuel Macron, by the Prime Minister of Greece, Alexis Tsipras, at the Maximos Mansion in Athens, Greece, on September 7, 2017 /      ,       ,   ,  , ,  7 , 2017
Official reception of the President of France Emmanuel Macron, by the Prime Minister of Greece, Alexis Tsipras, at the Maximos Mansion in Athens, Greece, on September 7, 2017 / , , , , , 7 , 2017 SOOC

Εφικτή θεωρεί το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο την επίτευξη του στόχου για ανάπτυξη 1,8% του ΑΕΠ το 2017 υπό την προϋπόθεση ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου φτάσει το 3,1%.

Στο τριμηναίο δελτίο του, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές το ΕΔΣ χαρακτηρίζει ως θετική εξέλιξη την αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του χρόνου υπό την έννοια ότι εδραιώνεται η προσδοκία για αύξηση του ΑΕΠ το 2017.

Σημειώνει όμως ότι ο στόχος για αύξηση της τάξης του +1,8% του ΑΕΠ που έχει τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 -2021 μπορεί να επιτευχθεί εάν το 2 εξάμηνο η μεγέθυνση φθάσει το 3,1% σε σχέση με πέρυσι. Αναλύοντας τα επιμέρους χαρακτηριστικά της ανόδου του ΑΕΠ τονίζει ότι οφείλεται πρωτίστως στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών κατά 9,5% σε σχέση για το τρίτο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 και δευτερευόντως στην άνοδο δημόσιας (+3,3%) και ιδιωτικής κατανάλωσης (+0,7%).

Σημειώνει πάντως ως ανησυχητική εξέλιξη αποτελεί την σημαντική μείωση των επενδύσεων κατά 4,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Η πτώση αυτή μπορεί να αποδοθεί στην αυξημένη αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Τα στοιχεία για την εξέλιξη των επενδύσεων το επόμενο τρίμηνο θα βοηθήσουν στην εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

Τονίζει επίσης ότι πρωτογενές πλεόνασμα τόσο σε επίπεδο Κρατικού Προϋπολογισμού όσο και σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνεται σε αντίστοιχα με τα περσινά επίπεδα, γεγονός που καθιστά το στόχο για 1,75% του ΑΕΠ εφικτό για το 2017.

Στα συμπεράσματα του το δελτίο του ΕΔΣ αναφέρει

-Την θετική πορεία της μεταποίησης από την αρχή του χρόνου αλλά και την , σημαντική κάμψη στον κατασκευαστικό κλάδο.

-Την σταθερή βελτίωση του οικονομικού κλίματος και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης με βάση τις μετρήσεις του ΙΟΒΕ

-Τον ρυθμό αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων ο οποίος φαίνεται από τα μέσα του 2016 να σταθεροποιείται σε υψηλότερα επίπεδα.

Τέλος τονίζει ότι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων η οποία διαμορφώνεται περί το 5,5% στα μέσα του χρόνου βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Τονίζει όμως ότι παραμένει πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα των χωρών της ευρωζώνης που εξήλθαν των «προγραμμάτων στήριξης».

(Φωτό: Sooc)

ADVERTISING

SHARE: