Επιδοτούμενα δάνεια έως 50% από την Alpha Bank

ALPHABANK  (EUROKINISSU/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)
ALPHABANK (EUROKINISSU/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ) EUROKINISSI

Μέσω της Alpha Bank θα χορηγηθούν επενδυτικά δάνεια και κεφάλαια κινήσεως αναπτυξιακού σκοπού με ευνοϊκούς όρους

Συμφωνία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) υπέγραψε η Alpha Βank για τη διάθεση της ∆ράσεως ΤΕΠΙΧ «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση-Ενδιάμεσο».

Σκοπός της ∆ράσεως, συνολικού προϋπολογισμού 384 εκατ. ευρώ, είναι η συνεπένδυση κεφαλαίων Τραπεζών και Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), σε αναλογία 1:1, για την παροχή δανείων επιχειρηματικής αναπτύξεως σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς στην κατανομή του προϋπολογισμού και με ευνοϊκούς όρους χρηματοδοτήσεως.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, μέσω της Alpha Bank θα χορηγηθούν επενδυτικά δάνεια και κεφάλαια κινήσεως αναπτυξιακού σκοπού με ευνοϊκούς όρους, ως κατωτέρω:

* Προνομιακό επιτόκιο μειωμένο κατά 50%, λόγω της άτοκης συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ (πλέον εισφοράς του Ν.128/75, για το 50% του κεφαλαίου).

* Ευελιξία αποπληρωμής, ανάλογα με το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχειρήσεως.

* Υψηλό ποσό χρηματοδοτήσεως, έως 800.000 ευρώ για επενδυτικά δάνεια και έως 300.000 ευρώ για κεφάλαια κινήσεως αναπτυξιακού σκοπού.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις με εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, στο πλαίσιο των ∆ράσεων του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, δύνανται να χρηματοδοτηθούν για το μέρος της Ιδιωτικής Συμμετοχής του έργου, με μακροπρόθεσμο δάνειο μέσω της ∆ράσεως «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση».

Τα ανωτέρω δάνεια προβλέπεται να χορηγηθούν έως την 30.6.2018 και εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

ADVERTISING

SHARE: