ΕΡΓΑΝΗ: Ρεκόρ 16ετίας με 248.743 νέες θέσεις εργασίας

ΕΡΓΑΝΗ: Ρεκόρ 16ετίας με 248.743 νέες θέσεις εργασίας

Στο σύνολο του πρώτου οκταμήνου του 2017 το ποσοστό των θέσεων πλήρους απασχόλησης ανήλθε στο 47,62% και το ποσοστό για θέσεις ελαστικής εργασίας στο 52,38%

Την υψηλότερη επίδοση πρώτου οκταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα στη δημιουργία θέσεων εργασίας κατέγραψε το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με το οποίο το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου οκταμήνου του έτους 2017 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 248.743 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο Αύγουστος του 2017 είναι ο πρώτος μήνας της φετινής χρονιάς που παρουσιάζει αρνητικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, μετά από έξι συνεχόμενους μήνες όπου το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης καταγραφόταν με θετικό πρόσημο. Από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά τον μήνα Αύγουστο 2017 καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 14.402 θέσεις εργασίας. Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2017, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.588.065 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.339.322, εκ των οποίων οι 687.546 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 651.776 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Αυγούστου 2017, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 164.513, ενώ οι αποχωρήσεις σε 178.915. Από τις 178.915 συνολικά αποχωρήσεις, οι 102.037 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 76.878 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Αύγουστος 2017 και Αύγουστος 2016, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 1.726 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Αύγουστο 2017 (αρνητικό ισοζύγιο 14.402 θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-16.128) τον Αύγουστο του 2016.

Από το σύνολο των 164.513 προσλήψεων το 45,51% ήταν προσλήψεις με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και το 54,49% ήταν προσλήψεις για συμβάσεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία. Στο σύνολο του πρώτου οκταμήνου του 2017 το ποσοστό των θέσεων πλήρους απασχόλησης ανήλθε στο 47,62% και το ποσοστό για θέσεις ελαστικής εργασίας στο 52,38%. Επίσης, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι τον Αύγουστο 3.161 συμβάσεις εργασίας μετατράπηκαν από συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία.

ADVERTISING

SHARE: