'Ψαλίδι' 60% της σύνταξης σε συνταξιούχους που εργάζονται

Συνταξιούχοι
Συνταξιούχοι EUROKINISSI

Σε ποιες περιπτώσεις αναστέλλεται η καταβολή όλου του ποσού

Μειωμένη κατά 60% και υπολογιζόμενη στο ακαθάριστο ποσό θα καταβάλλεται η σύνταξη σε όσους συνταξιούχους αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα ή αποκτούν ιδιότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α, σύμφωνα με εγκύκλιο του οργανισμού. Η περικοπή της σύνταξης κύριας και επικουρικής κατά 60% θα ισχύει για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα τους ως εργαζόμενοι. Κατά το διάστημα αυτό για τον απασχολούμενο συνταξιούχο καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου 4387/2016.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν όλους τους συνταξιούχους συμπεριλαμβανομένων και των εξής κατηγοριών: δημάρχους και όλα τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις

Αναστολή της σύνταξης για απασχολούμενους στο δημόσιο

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, «ειδικά στην περίπτωση που οι ανωτέρω συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξής τους για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους».

Ποιοι εξαιρούνται από τις περικοπές ή την αναστολή της σύνταξης

Τρεις είναι οι κατηγορίες συνταξιούχων οι οποίοι εξαιρούνται από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις και είναι οι εξής:

α) όσοι αναλαμβάνουν εργασία η δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ακόμα και αν προκύπτει εισόδημα, β) οι συνταξιούχοι λόγω ανικανότητας (αναπηρίας), γ) οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Συντάξεις
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Πετρόπουλος: Επιστροφή σε περίπου 1 εκατ. συνταξιούχους, χρημάτων που δεν έπρεπε να παρακρατηθούν

ADVERTISING

SHARE: