Περί Εγκυκλίων για τους Αμειβόμενους με Μπλοκάκια

Ο Ιάκωβος Γκούμας "αποκωδικοποιεί" στο NEWS 247 την εγκύκλιο για τα μπλοκάκια

*Του Ιάκωβου Γκούμα

Βγήκε λοιπόν η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος, από το Υπ. Εργασίας, για να μας διαφωτίσει τι θα Ισχύει για τα μπλοκάκια. Δεν έχει σημασία αν άργησε , αλλά αν θα είναι η τελική ή θα χρειαστεί και άλλη επεξηγηματική εγκύκλιος.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε οι Πολίτες , το μέγεθος της Αλλαγής που επιχειρείται με τον “όλα σε έναν ” ΕΦΚΑ, το πλήθος των θεμάτων που πρέπει να απαντηθούν για να “τρέξει “ το όλο Σύστημα και φυσικά τα όρια αντοχής για όσους αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και επεξεργάζονται την λύση του.

Το βέβαιο είναι ότι από τον Υφυπουργό κ. Πετρόπουλο έως και τον τελευταίο συνεργάτη, που ασχολείται με τον ΕΦΚΑ, η πίεση που δέχονται είναι Τεράστια.

Πρέπει όμως και στο Υπουργείο να αντιληφθούν , ότι υπάρχει ήδη μεγάλη καθυστέρηση σε Τεχνικά Θέματα - διευκρινήσεις και αυτό κάνει την “αγορά ανήσυχη ” , με αποτέλεσμα τις βεβιασμένες κινήσεις , όπως το κλείσιμο των Βιβλίων από αυτοαπασχολούμενους και οι Εγκύκλιοι που βγαίνουν , προφανώς λόγω της πίεσης , αφήνουν κενά που ο κάθε ένας τα ερμηνεύει , κατά το δοκούν

Ας δούμε λοιπόν Αρχικά, τι μας λέει η Εγκύκλιος για τα μπλοκάκια

Ποιους Αφορά

Αφορά σε όσους Ελεύθερους Επαγγελματίες ή Αυτοαπασχολούμενος είχαν Υποχρέωση Ασφάλισης στον ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ , υπό την προϋπόθεση ότι το Εισόδημα τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή δύο Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα , η Απασχόληση αυτή είναι διαρκής και όχι ευκαιριακή , Υπάρχει Σύμβαση μεταξύ των μερών και ο Ασφαλισμένος έχει κάνει Αίτηση Υπαγωγής στην παρ. 9 του Άρθρου 39.

Ποσοστά Εισφορών Ασφαλισμένου και Εργοδότη

Επειδή η Απασχόληση είναι διαρκής και όχι ευκαιριακή , κατά την Εγκύκλιο προκύπτει ουσιαστικά Αποκλειστικότητα , με αποτέλεσμα το Υπουργείο , να θεωρεί ότι έχουμε υποχρεώσεις Μισθωτής Εργασίας (άρθ. 38 , Νόμος 4387/2016 ) με άλλα συνολικά ποσοστά

Έτσι ο Εργοδότης θα πληρώνει το 66,65% ( 2/3 ) και ο Ασφαλισμένος το 33,35 % ( 1/3 ) της Υποχρέωσης των Ασφαλιστικών Εισφορών

Τα ποσοστά Ασφάλισης στον ΕΦΚΑ είναι:

-26,95 % , για όσους είχαν Μόνο Σύνταξη και Υγειονομική Περίθαλψη

-30,95 % , για όσους είχαν και Εφάπαξ ( Δικ. Επιμελητές , Φαρμακοποιοί κλπ )

-33,95 % , για όσους είχαν και Επικουρικό

-37,95 % , για όσους είχαν και Επικουρικό και Εφάπαξ ( Συμβολαιογράφοι , Δικηγόροι , Μηχανικοί κλπ )

Άρα με βάση αυτά τα ποσοστά η κατανομή σε Ασφαλισμένο και Εργοδότη έχει ως εξής:

Συν ποσοστό Ασφάλισης

Ποσοστό Εργοδότη

Ποσοστό Ασφαλισμένου

26,95

17,96

8,99

30,95

20,62

10,33

33,95

22,62

11,33

37,95

25,29

12,66

Ανώτατη και Κατώτατη Βάση Υπολογισμού Εισφορών

Αν η Σύμβαση είναι Ετήσια (12μηνη) , το Ανώτατο ποσό Ασφάλισης είναι 70. 320 ευρώ με καταβολές ανά μήνα και έως το Ανώτατο ‘Όριο

Αν η Σύμβαση είναι μικρότερης διάρκειας από το έτος , το Ανώτατο όριο λαμβάνεται υπόψη σε Μηνιαία Βάση και είναι 5860,80 ευρώ

Όταν η Σύμβαση είναι Μικρότερη του Έτους , τους Υπόλοιπους μήνες , αν δεν υπάρχει άλλη σύμβαση που θα τους καλύπτει , την υποχρέωση της Ασφαλιστικής κάλυψης την έχει ο Ασφαλισμένος , καταβάλλοντας το Ελάχιστο (586,8 * το Ποσοστό Ασφάλισης) , ανά μήνα .

Τέλος αν η Σύμβαση , ανεξαρτήτως διάρκειας είναι μικρότερη των 586,8 τον μήνα ή των 7.032 το έτος , την διαφορά την καλύπτει ο Ασφαλισμένος , στην Ετήσια Εκκαθάριση της Ασφαλιστικής Υποχρέωσης .

Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ( ΑΠΔ ) και Διαδικασίες

Ο Ασφαλισμένος Υποχρεούται:

-Να Έχει Σύμβαση

-Να κάνει Αίτηση Υπαγωγής στην διάταξη της παρ. 9 του Αρθ . 39 του Νόμου 4387/16

-Να γράφει στο Τιμολόγιο που εκδίδει στον Εργοδότη ,ότι υπάγεται στην διάταξη παρ. 9 Άρθ. 39

Ο εργοδότης Υποχρεούται:

-Σε Υποβολή ΑΠΔ ,στο τέλος του επόμενου Ημερολογιακού Μήνα

-Σε Παρακράτηση της Ασφαλιστικής Υποχρέωσης του Ασφαλισμένου

-Σε Καταβολή του συνόλου των Ασφαλιστικών Εισφορών έως το τέλος το επόμενου μήνα

Αν ο Εργοδότης για όποιο λόγο δεν Υποβάλλει ΑΠΔ , υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθεί ο Ασφαλισμένος ώστε να βρεθεί λύση

Ελπίζω ότι θα υπάρχει η Πλατφόρμα που ανήγγειλε η κ. Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης. Αν δεν Υφίσταται η Πλατφόρμα , όλο το Σενάριο θα είναι Δύσκολα Διαχειρίσιμο.

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ο οποίος , έχει αιτηθεί και έχει ενταχθεί στην παρ. 9 του Άρθ. 39 , αλλά τελικά θα παράσχει Υπηρεσία και σε τρίτο αντισυμβαλλόμενο ( εργοδότη ) , είναι Υποχρεωμένος να το γνωστοποιήσει στον ΕΦΚΑ με Αίτηση – Δήλωση , ώστε να Επέλθει Μεταβολή στο Μητρώο και να ενημερωθούν οι Αντισυμβαλλόμενοι (εργοδότες -) , προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ και Ασφαλιστικών Εισφορών.

Διάφορες περιπτώσεις

Οι Δικηγόροι με Πάγια Αντιμισθία θεωρούνται Μισθωτοί , οι Εταίροι και οι συνεργάτες Δικηγορικών Εταιρειών ΔΕΝ υπάγονται στην παρ. 9 , άρθ. 39. Αν Μισθωτός , εκδίδει και Τιμολόγιο στον Εργοδότη του για μέρος της Αμοιβής , τότε η Συνολική Αμοιβή του , υπάγεται στις Μισθωτές Υπηρεσίες.

Είναι χρήσιμο πιστεύω, να δούμε και τι δεν μας λέει η Εγκύκλιος:

-Είναι σαφής ο Διαχωρισμός που κάνει για όσους ασκούν διαρκή επαγγελματική δραστηριότητα και σε όσους ασκούν ευκαιριακή.

-Για την Ευκαιριακή Δραστηριότητα (πρώην Αποδείξεις Δαπανών) , η Εγκύκλιος δεν έχει απαντήσεις . Άρα περιμένουμε νέα Εγκύκλιο

-Η Εγκύκλιος δεν μας λέει για την Πλατφόρμα ή τον τρόπο που θα διαχειρίζεται την Πληροφορία της ένταξης στην παρ. 9 του Άρθ. 39 του 4387/16 και τον τρόπο ενημέρωσης των Αντισυμβαλλομένων που έχουν υποχρέωση συμμετοχής στην καταβολή των Ασφαλιστικών Εισφορών .

-Εξαιρεί από την διάταξη του Εταίρους και Συνεργάτες Δικηγορικών Εταιρειών και όχι και των Δικηγορικών Γραφείων (Ατομικές Επιχειρήσεις ). Σωστά;

-Δεν αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο θα ελέγχεται, ως Αντισυμβαλλόμενος , ένα ή περισσότερα Νομικά Πρόσωπα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κοινή Επιχειρηματική Δραστηριότητα , ανεξάρτητα από την Νομική μορφή άσκησης αυτής

-Δηλαδή τελικά , τι χρειάζεται να κάνει και πώς θα το κάνει , ο Ασφαλισμένος;

-Δεν διευκρινίζει τις προϋποθέσεις της διαρκούς επαγγελματικής Δραστηριότητας . Όλα τα παραδείγματα της εγκυκλίου αναφέρονται σε 10 ή 12 ή 8 μήνες Σύμβασης . Είναι η Σύμβαση προϋπόθεση;

Για παράδειγμα , αν υπάρχει σύμβαση ενός ( 1 ) μηνός είναι Διαρκής η Επαγγελματική Δραστηριότητα .

-Δεν μας λέει αν η Σύμβαση δεν έχει συμφωνηθέν ποσό , αλλά άλλο τρόπο αμοιβής , πώς θα καταβάλλονται οι Μηνιαίες Ασφαλιστικές Εισφορές

-Τέλος , δεν μας λέει τον τρόπο της Τελικής Ετήσιας εκκαθάρισης του Ασφαλισμένου και των Αντισυμβαλλομένων

Πιθανά να υπάρχουν και άλλα κενά , τα οποία δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε.

*Ο Ιάκωβος Γκούμας είναι Διευθύνων Σύμβουλος CompuTax ΑΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Η εγκύκλιος για τα 'μπλοκάκια' σε απλά ελληνικά

Μπλοκάκια: Όλα όσα προβλέπει η εγκύκλιος

ADVERTISING

SHARE: