Μείωση 1,5 δισ. των ληξιπρόθεσμων τον Σεπτέμβριο

Μείωση 1,5 δισ. των ληξιπρόθεσμων τον Σεπτέμβριο

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών καταγράφουν σημαντική μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Την σημαντική μείωση κατά 1,53 δισ. των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου στα τέλη Σεπτεμβρίου που έφεραν και την δόση 800 εκ ευρώ αποτυπώνουν και τα στοιχεία του ΓΛΚ.

Συγκεκριμένα τα στοιχεία του υπουργείου οικονομικών καταγράφουν μεγάλη μείωση του συνόλου των καθυστερούμενων υποχρεώσεων του δημοσίου από τα 6,023 δις στο τέλος Αυγούστου στα 4,49 δις στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Αποφασιστικό ρόλο στην μείωση έπαιξαν οι μαζικές επιστροφές φόρων τον Σεπτέμβριο που έφτασαν τα 1,2 δις ευρώ ενώ οι μειώσεις ληξιπρόθεσμων σε προμηθευτές του δημοσίου έφτασαν τα 350 εκ ευρώ.

Ειδικότερα, οι εγκεκριμένες επιστροφές φόρου που καθυστερούσαν παραπάνω από 90 ημέρες μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο στα 930 εκ ευρώ από 2.,11 δισ. ευρώ που ήταν τον Αύγουστο.

Η μείωση των 350 ευρώ προς τους προμηθευτές του δημοσίου τον Σεπτέμβριο αναλύεται ως εξής:

Τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων μειώθηκαν στα 2,05 δισ. ευρώ από 2, 3 δις ευρώ τον Σεπτέμβριο

Στα χρέη αυτά περιλαμβάνονται οι οφειλές του ΕΟΠΠΥ οι οποίες μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο στα 910 εκ ευρώ από 1.1 δις τον Αύγουστο

Τα χρέη των δημοσίων νοσοκομείων μειώθηκαν οριακά στα 552 εκ ευρώ τον Σεπτέμβριο από 558 τον προηγούμενο μήνα.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο στα 322 εκ ευρώ από 339 εκ ευρώ τον Αύγουστο.

Τέλος οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΝΠΔΔ μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο στα 400 εκ ευρώ από 448 εκ ευρώ τον Αύγουστο.

ADVERTISING

SHARE: