Ως μισθωτοί θα φορολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι για τα εκτός έδρας

Ως μισθωτοί θα φορολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι για τα εκτός έδρας

Αναλυτικές διευκρινίσεις για τη φορολόγηση των εκτός έδρας αμοιβών ή αποζημιώσεων παρέχει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Στις διατάξεις περί μισθωτών υπηρεσιών και όχι στις διατάξεις περί επιχειρηματικής δραστηριότητας εμπίπτουν οι αμοιβές ή οι αποζημιώσεις εξόδων που καταβάλλονται σε υπαλλήλους που μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες κατ' εντολή του Δημοσίου, διαβεβαιώνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, παρέχοντας σχετικές διευκρινίσεις.

Ειδικότερα, απαντώντας σε δημοσιεύματα που αφορούν την φορολόγηση των αποζημιώσεων εκτός έδρας ή εξόδων δημοσίων υπαλλήλων και μισθωτών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει ότι όσοι δικαιούχοι λαμβάνουν τις εν λόγω αποζημιώσεις, φορολογούνται ως μισθωτοί με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Με το αναφερόμενο στα δημοσιεύματα έγγραφο της Υπηρεσίας, που εκδόθηκε προκειμένου να δοθεί απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, διευκρινίστηκε ότι οι αμοιβές ή οι αποζημιώσεις εξόδων που καταβάλλονται σε υπαλλήλους που μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες κατ' εντολή του Δημοσίου εμπίπτουν στις διατάξεις περί μισθωτών υπηρεσιών (αρ.12 του ν.4172/2013) και όχι στις διατάξεις περί επιχειρηματικής δραστηριότητας (αρ.21 του ν.4172/2013), χωρίς να εξετάζεται εάν καταβάλλονται από την υπηρεσία τους ή από άλλη υπηρεσία.

Η απάντηση της Υπηρεσίας δεν αφορούσε την τυχόν εφαρμογή του άρθρου 14 του ν.4172/2013 για απαλλαγή εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Η εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν θίγεται εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες σε αυτό προϋποθέσεις, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

ADVERTISING

SHARE: