Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2016

Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2016

Έως στις 23.12.2016 η παράταση υποβολής φακέλων στο Υπομέτρο 6.1 (Νέων Γεωργών)

Μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016

παρατείνεται η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και τις 9-1-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Ολόκληρο το κείμενο της τροποποίησης με αριθ. πρωτ. 10071/24-11-2016 (ΦΕΚ 3849/Β΄/30-11-2016) μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr.

Για περαιτέρω πληροφόρηση:

-Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής

Τμήμα Προγραμματισμού & Εφαρμογών

Τηλ.: 2132065768, 2132065767

Ε-mail: pagona.kalliora@patt.gov.gr, andreas.kalogeropoulos@patt.gov.gr

-Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων.

Πηγή εικαστικού: www.freepik.com

ADVERTISING

SHARE: