Ποια εταιρεία παίρνει άδεια διαχείρισης κόκκινων δανείων

Ποια εταιρεία παίρνει άδεια διαχείρισης κόκκινων δανείων

Η Aktua "ανοίγει" το χορό της εισόδου των νέου τύπου για την Ελλάδα, εταιριών διαχείρισης επισφαλών δανείων

Εντός των προσεχών ημερών, αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη άδεια λειτουργίας σε εταιρία διαχείρισης επισφαλών απαιτήσεων. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, είναι όλα έτοιμα για να παραλάβει η Aktua την πολυπόθητη άδεια λειτουργίας για τη διαχείριση «κόκκινων» δανείων ιδιωτών, διαχειριζόμενη ένα πολυπληθές χαρτοφυλάκιο retail banking.

Με την Aktua να “ανοίγει” το χορό της εισόδου των νέου τύπου για την Ελλάδα, εταιριών διαχείρισης επισφαλών δανείων, δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για την ενεργητική πλέον διαχείριση των NPLs , που «βασανίζουν» επί σειρά ετών τους....ισολογισμούς των τραπεζών.

Με την προϋπόθεση ότι πληρούν όλα τα κριτήρια του νέου νομικού και θεσμικού πλαισίου, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτεύουσα αρχή των εν λόγω εταιριών, είναι αυτή που θα δώσει το «πράσινο φως» για τις άδειες. Κριτήρια στις περιπτώσεις αυτές, δεν αποτελεί το ύψος των κεφαλαίων , όπως για παράδειγμα θα απαιτείτο για την ίδρυση τραπεζικού ιδρύματος ( άλλωστε το αρχικό κεφάλαιο για τις εταιρίες διαχείρισης είναι εξαιρετικά χαμηλό: 100.000 ευρώ), αλλά μία σειρά παραγόντων που έχουν σχέση με:

-- Επιχειρηματικό σχέδιο

--Έλεγχο καταλληλότητας βασικών λειτουργικών δομών

--Υπεύθυνα πρόσωπα που «τρέχουν» την εταιρία

«Είναι σαφές», σχολιάζουν πηγές της Τραπέζης Ελλάδος, «ότι δεν πρόκειται να δοθούν «άδειες- «κέλυφος». Οταν διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια του νόμου, θα δίνεται άδεια και εφεξής, οι εταιρίες αυτές θα παρακολουθούνται συνεχώς από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εποπτείας της Τραπέζης Ελλάδος».

Προφανώς για λόγους εμπιστευτικότητας, δεν είναι ανακοινώσιμο ποιές και πόσες εταιρίες έχουν υποβάλλει αίτηση. Ασφαλείς πληροφορίες από την αγορά μιλούν όμως για τις Aktua (για το retail – χαρτοφυλάκια ιδιωτών), την Alvarez & Marsal, την ΚΚR (για το corporate), τη νέα εταιρία αυτού του σκοπού της Eurobank, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρουν επίσης το ενδιαφέρον της Mellon Technologies και της Qualco. Οσοι πληρούν τα κριτήρια, λογικά θα λάβουν άδεια. Υπάρχουν όμως και ατελή αιτήματα.

Πώς δίνεται η άδεια

Να σημειωθεί ότι από τη στιγμή της κατάθεσης του πλήρους φακέλου , η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει την έγκριση για άδεια μέσα σε δύο μήνες. Στο διάστημα αυτό, εκτός από τα δικαιολογητικά, γίνεται έλεγχος καταλληλότητας.

Ενα επίσης σημαντικό στοιχείο το οποίο είναι υποχρέωση των εταιριών διαχείρισης είναι να προβούν σε σημαντικού ύψους επενδύσεις σε μηχανογραφικά συστήματα. Χαρακτηριστικά, εταιρίες που ενδιαφέρονται για ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο δανείων ιδιωτών, θα χρειασθούν ένα πολύ προηγμένο μηχανογραφικό σύστημα, για να παρακολουθεί όχι μόνο τη συμπεριφορά του δανειολήπτη, αλλά και του δανείου. Για παράδειγμα, του πώς εξελίσσεται το δάνειο, αλλά και πώς επηρεάζονται τα υποθηκευμένα ακίνητα από τις αλλαγές στις αποτιμήσεις.....

Από την καταγραφή στοιχείων και συμπεριφορών στα μηχανογραφικά συστήματα θα βγαίνουν πολύ σημαντικά συμπεράσματα , που θα επηρεάζουν και τις όποιες προσαρμογές στις υπάρχουσες ρυθμίσεις. Αυτό θα επιτυγχάνεται με ειδικούς δείκτες παρακολούθησης (monitoring indicators) που θα παρακολουθούν στοιχεία με στόχο τη μείωση των NPLs,.....

Η τράπεζα ή η εταιρία θα έχει στη διάθεσή της στοιχεία για το πώς έχει ανταποκριθεί ο δανειολήπτης σε συγκεκριμένη ρύθμιση, σε ποιό βαθμό και με τι ρυθμό, πώς επηρεάζονται κλαδικά οι δανειολήπτες (π.χ. κατά ομάδες, αγρότες ή κομμωτήρια), πώς ένα είδος ρύθμισης υπερέχει και διευκολύνει τους δανειολήπτες, άρα είναι και πιο επιτυχής στην είσπραξη έναντι άλλης και πλήθος άλλων στοιχείων.

Regulation και διεθνής εμπειρία

Δεν είναι τυχαίο ότι στην Αμερική που τα συστήματα τα μηχανογραφικά είναι προηγμένα και υπάρχει....on line καταγραφή της συμπεριφοράς δανείου και δανειολήπτη ( με κόκκινες ενδείξεις που αναβοσβήνουν στην οθόνη και άμεση πληροφόρηση), ο βαθμός εισπραξιμότητας, αλλά και συμμετοχής σε βιώσιμα funds είναι μεγάλος. Εκεί οι υπάλληλοι τραπεζών και εταιριών διαχίρισης λειτουργούν ως πωλητές και έχουν ως στόχο να κατανοήσουν τις ανάγκες του πελάτη και να προχωρήσουν μετά στην προσαρμογή των ρυθμίσεων.

Και φυσικά, μέσω του μηχανογραφημένου προγράμματος ελέγχονται και οι ίδιοι οι υπάλληλοι, αφού όλος ο χειρισμός των αρμοδίων υπαλλήλων καταγράφεται σε συγκεκριμένο Ιστορικό. Ετσι, λειτουργεί το νέο πλαίσιο πειθαρχίας, που ορίζουν οι νέοι Κανονισμοί και που λειτουργεί μέσα και στους ίδιους μηχανισμούς των τραπεζών. Μέσα από ένα ευρύτατο data basis, ελέγχεται η συμπεριφορά υπαλλήλων, δανειοληπτών και δανείων. Υπάρχει πειθαρχία σε όσους χειρίζονται ένα δάνειο.

Τους κανονισμούς και τις πρακτικές των ΗΠΑ, καθώς και της Αγγλίας είχε και η ελληνική αναθεώρηση το θεσμικού πλαισίου, με την ενσωμάτωση της Πράξης 47 της Τράπεζας της Ελλάδος και του Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει το νέο καθεστώς και που συστάθηκε μετά από πιέσεις της τρόικας. Περιλαμβάνει διατάξεις γαι την προστασία και τους όρους συμπεριφοράς όλων των εμπλεκομένων μερών, για το αμοιβαίο όφελος και των δύο πλευρών (δανειοληπτών – εταιριών διαχείρισης ή τραπεζών).

Νέοι μέτοχοι σε βιώσιμες μικρές επιχειρήσεις

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη διαχείριση επιχειρηματικών δανείων, η ενεργός μεσολάβηση εξειδικευμένων εταιριών θα στοχεύει και στην είσοδο νέων στρατηγικών συμμάχων που θα εισφέρουν νέο χρήμα, σε βιώσιμα σχήματα, αφού θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης, τόσο της πορείας της εξυπηρέτησης των δανείων των εταιριών αυτών, όσο και των δεδομένων τους.

«Και αυτό είναι το ζητούμενο», επισημαίνουν οι τραπεζίτες. «Ετσι και θα υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση των επισφαλειών, αλλά και θα ενισχυθούν τα εταιρικά σχήματα που έχουν σοβαρό επιχειρηματικό πλάνο και βιώσιμο ορίζοντα, αλλά έχουν ανάγκη τα κεφάλαια. Ηδη, στο εξωτερικό, όταν ξένα funds διαπιστώσουν τις παραπάνω συνθήκες, εισφέρουν σε φρέσκα κεφάλαια. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς και τα funds αυτά έχουν πρόσβαση στους δείκτες και τα στοιχεία που μηχανογραφικά συλλέγουν οι εταιρίες διαχείρισης».


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κόκκινα δάνεια
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Κόκκινα δάνεια: Στο ναδίρ οι επισφάλειες στο τέλος του 2019

ADVERTISING

SHARE: