Πολυνομοσχέδιο με πλαστικό χρήμα και εκπλήξεις

Πολυνομοσχέδιο με πλαστικό χρήμα και εκπλήξεις

Τι περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα ή το αργότερο την Δευτέρα στην Βουλή

Το νέο πολυνομοσχέδιο έχει ως στόχο να κλείσει την διαπραγμάτευση για το δημοσιονομικό κενό την διετία 2017 - 2018 με την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου που αποτελεί το συμπλήρωμα του εξωδικαστικού μηχανισμού διευθέτησης οφειλών για τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον φέρνει επιτέλους στη Βουλή, το νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα με αλλαγές, η μεγαλύτερη από τις οποίες είναι η απουσία έστω και πρόβλεψης για τον γνωστό ως ακατάσχετο λογαριασμό για τις επιχειρήσεις, αφού το σχετικό αίτημα δεν γινόταν με κανένα τρόπο αποδεκτό από τους δανειστές.

Στις αλλαγές περιλαμβάνονται επίσης:

Η μείωση του ανώτατου ορίου δαπανών, μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών από το 30% στο 20 % για εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ για την κατοχύρωση του αφορολόγητου. Με τα δεδομένα αυτά, ένας μισθωτός που έχει εισόδημα έως 10.000 ευρώ, θα πρέπει να δαπανήσει το 10% με πλαστικό χρήμα, το 15% εφόσον έχει εισόδημα έως 30.000 και για εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ θα πρέπει δαπανήσει με πλαστικό χρήμα τουλάχιστον το 20%, αλλά θα υπάρχει και ανώτατο όριο δαπάνης (π.χ. 12.000 ευρώ).

- οι επιχειρήσεις που δεν επιθυμούν να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα το δηλώνουν με ειδική πινακίδα που θα είναι εμφανής στην είσοδο. Αν δεν έχει αναρτηθεί η σχετική πινακίδα θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ

- οι δαπάνες για γιατρούς θα αναγνωρίζονται για έκπτωση φόρου, μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μέσω χρέωσης καρτών ή άλλων τραπεζικών μέσων. Οι δαπάνες για δικηγορικές υπηρεσίες για ποσά πάνω από 500 ευρώ

- Παραμένει η πρόβλεψη για λοταρία αποδείξεων σε μικροποσά, που θα πληρώνονται σε μετρητά για να δίνεται κίνητρο στους φορολογούμενους να ζητούν αποδείξεις. Όλη η διαδικασία θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Δημοσιονομικά μέτρα

Σε άλλο κεφάλαιο του νομοσχεδίου, θα περιλαμβάνονται μέτρα, τα οποία το υπουργείο οικονομικών έχει προτείνει και οι θεσμοί έχουν αποδεχθεί για την κάλυψη του κενού των 600 εκ ευρώ για το 2018. Τα μέτρα αυτά αφορούν:

1. Την περαιτέρω μείωση στο κονδύλι για το πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο έχει ήδη περικοπεί κατά 50%. Σήμερα οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης λαμβάνουν συνολικά 105 εκατ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να περιορισθεί στα 55 εκατ. ευρώ

2. Την κατάργηση έκπτωσης του 1,5% στη μηνιαία παρακράτηση φόρου. Από την κατάργηση της μειωμένης παρακράτησης για 2,9 εκατ. μισθωτούς, το ελληνικό Δημόσιο θα έχει όφελος ύψους 67,9 εκατ. ευρώ. ενώ για τους φορολογούμενους σημαίνει περαιτέρω μείωση του μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματος.

3. Την περικοπή της φοροαπαλλαγής κατά 10% για τις ιατρικές δαπάνες για όσους δηλώνουν ιατρικά έξοδα που υπερβαίνουν το 5% του ετήσιου εισοδήματός τους. Η μείωση ή ενδεχομένως και κατάργηση της έκπτωσης θα ισχύσει για τα εισοδήματα, που θα αποκτηθούν το 2017 και μετά και αφορά περίπου 1,9 εκατ. φορολογούμενους, που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης φοροαπαλλαγής.

4. Την κατάργηση της αυτοτελούς φορολογίας των ναυτικών. Σήμερα ο φόρος στις αμοιβές, που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 15% για τους αξιωματικούς και 10% για το κατώτερο πλήρωμα στις αμοιβές που αποκτώνται. Τα εισοδήματα που αποκτώνται από το 2017, θα φορολογούνται με βάση την νέα ενιαία κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Το κόστος για το ελληνικό Δημόσιο από το ειδικό καθεστώς φορολόγησης των ναυτικών ανέρχεται σήμερα στα 91,2 εκατ. ευρώ και αφορά 27.318 ναυτικούς.

5. Την επιβολή φόρου 5% στη βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Airbnb. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που «διαμοιράζονται» τα ακίνητα τους θα κληθούν να τα δηλώσουν σε ειδικό μητρώο. Σε όσους εκμισθώνουν ακίνητα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας Airbnb ή Homeaway, Flipkey, Housetrip θα επιβληθεί ειδικός φόρος 5% ανά διανυκτέρευση, ενώ στο εισόδημα, που αποκτούν θα επιβληθεί φόρος εισοδήματος από την εκμίσθωση ακινήτων με συντελεστές από 15% έως 45%.

6. Την μείωση στο φοιτητικό επίδομα των 1.000 ευρώ.

Πτωχευτικό δίκαιο

Εκτός από την αυτόματη πτώχευση η τροποποίηση του πτωχευτικού δικαίου εισάγει και ένα νέο κλάδο: Αυτόν του ελεγκτή φερεγγυότητας, ο οποίος θα ασκεί τις δραστηριότητες συνδίκου μεσολαβητή ειδικού εντολοδόχου και ειδικού εκκαθαριστή επίσης μειώνει σημαντικά το χρόνος με τον οποίο θα εκκαθαρίζεται η πτωχευμένη επιχείρηση

Μεταξύ άλλων, στη διάταξη προβλέπεται ότι το πτωχευτικό δικαστήριο θα μπορεί να αποφασίσει ακόμα και την αλλαγή της διοίκησης μιας εταιρείας που τελεί υπό πτωχευτική διαδικασία, εφόσον κρίνει ότι είναι προς όφελος των πιστωτών.

Το πτωχευτικό δικαστήριο θα μπορεί, ύστερα από αίτηση του συνδίκου, να αφαιρέσει από τον οφειλέτη τη διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας και το δικαίωμα διοίκησης θα αναλαμβάνει ο σύνδικος, ενώ μέχρι την επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης θα απαγορεύεται η διάθεση στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης.

Ωστόσο, αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, όπως προφανής κίνδυνος ουσιώδους μείωσης της αξίας της επιχείρησης ή ύπαρξη ιδιαίτερα ευνοϊκής προσφοράς, το πτωχευτικό δικαστήριο θα μπορεί να αποφασίσει την εκποίηση της επιχείρησης στο σύνολό της ή μέρος αυτής.

Σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Κώδικα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα που βρίσκεται ή απειλείται από αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του θα μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου ύστερα από αίτησή του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Τι κερδίζουμε αν ρυθμιστεί το χρέος

ADVERTISING

SHARE: