Πρεμιέρα σήμερα για την εθελούσια έξοδο στην Εθνική Τράπεζα

Πρεμιέρα σήμερα για την εθελούσια έξοδο στην Εθνική Τράπεζα

Στόχος ο σημαντικός περιορισμός του λειτουργικού κόστους της Τράπεζας. Tο κόστος της εθελούσιας έχει ήδη επιβαρύνει το δ’ τρίμηνο του 2015 με 118 εκατ. ευρώ

Αντίστροφη μέτρηση από σήμερα για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Εθνική Τράπεζα, που αποτελεί έναν από τους στόχους του επιχειρησιακού της σχεδίου. Οι πόρτες...άνοιξαν και οι έξοδοι θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι παραμονές Χριστουγέννων, και συγκεκριμένα ώς τις 22 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα δίνει δύο εναλλακτικές:

  • άμεση αποχώρηση με συνολική αποζημίωση με μάξιμουμ 42 μικτούς μηνιαίους μισθούς

  • διετή άδεια μετ' αποδοχών.

Η εθελούσια έξοδος της Εθνικής -που σε πλαφόν αποζημίωσης κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με τις άλλες συστημικές τράπεζες (της τάξης των 180.000 ευρώ)- αφορά το πλήθος στελεχιακού δυναμικού της. Αφορά το σύνολο του προσωπικού με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που δουλεύουν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και όσους δικηγόρους απασχολούνται με σύμβαση έμμισθης εντολής. Επίσης περιλαμβάνεται και το προσωπικό της τράπεζας που παρέχει υπηρεσίες σε θυγατρικές σε Ελλάδα και εξωτερικό ή σε άλλους φορείς με απόσπαση.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι και αυτό το πρόγραμμα θα στεφθεί με επιτυχία, συμβάλλοντας στη σημαντική μείωση του κόστους για την Εθνική, η οποία ήδη έχει επιδείξει ικανοποιητική πορεία προς την κατεύθυνση του περιορισμού των λειτουργικών της εξόδων.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, το σύνολο των λειτουργικών δαπανών μειώθηκε το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους κατά 2,7% στα 747 εκατ. ευρώ, έναντι 768 εκατ. ευρώ πέρυσι, με τις δαπάνες προσωπικού ειδικότερα να καταγράφουν, σε ετήσια βάση, μείωση κατά 1,4%. Αναφορικά με το κόστος του νέου προγράμματος. έχει ήδη επιβαρύνει τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου του 2015 με το ποσό των 118 εκατ. ευρώ.

Από σήμερα, λοιπόν, ξεκινά το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, οι όροι του οποίου κοινοποιήθηκαν στο προσωπικό της Τράπεζας, μέσω εγκυκλίου που εστάλη το βράδυ της Παρασκευής και φέρει την υπογραφή της διοίκησης.

Ήδη, από τις πρώτες αντιδράσεις, φαίνεται ότι οι όροι είναι ελκυστικοί και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθόλου απαγορευτικές. Για παράδειγμα, δικαίωμα συμμετοχής στην εθελούσια έχουν όσοι εργαζόμενοι στην Τράπεζα έχουν συμπληρώσει το τριακοστό έτος ηλικίας και τα τρία χρόνια προϋπηρεσίας (ή δύο έτη για έμμισθους δικηγόρους) ώς την 30η Νοεμβρίου.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπεται και συνέχιση της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης μέχρι συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και ειδική πρόβλεψη για όσους δεν έχουν ακόμη εξοφλήσει το στεγαστικό τους δάνειο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πέραν των όρων της εθελουσίας θα προβλέπεται και προκαταβολή μέρους του εφάπαξ από το Ταμείο Επικούρησης για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ειδική μνεία γίνεται για όσους εργαζομένους ενταχθούν στο πρόγραμμα και αποχωρήσουν, έχοντας ανεξόφλητα στεγαστικά δάνεια. Επ' αυτού, προβλέπεται ότι, για διάστημα δεκαπέντε χρόνων μετά την αποχώρησή τους, οι όροι των δανείων θα παραμένουν αμετάβλητοι.

Όπως είναι προφανές, η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή αίτηση υπαλλήλου για συμμετοχή στο πρόγραμμα, ενώ όσοι κάνουν χρήση του δεν μπορούν να επαναπροσληφθούν στην τράπεζα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Για όσους επιλέξουν να αποχωρήσουν άμεσα από την τράπεζα, προβλέπεται αποζημίωση ώς 42 μηνιαίων μισθών, η οποία προσαυξάνεται με ηλικιακά κριτήρια, προκειμένου να επιτευχθεί η ανανέωση του δυναμικού, ενώ έξτρα αποζημίωση δίνεται και για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε καταστήματα τα οποία πρόκειται να κλείσουν.

Ειδικότερα, για τους κλάδους κύριου και τεχνικού προσωπικού, τους εισπράκτορες και τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής προβλέπεται καταβολή από 24 ώς 42 μισθών, η οποία προσαυξάνεται κατά 20% για όσους υπαλλήλους έχουν προϋπηρεσία στην τράπεζα ίση ή μεγαλύτερη των 26 ετών και δεν τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης.

Για τους ειδικούς συνεργάτες, συμβούλους διοίκησης και υπαλλήλους αορίστου χρόνου που δεν υπάγονται στις διατάξεις Κανονισμού Εργασίας προβλέπεται αποζημίωση που θα ανέρχεται στο ύψος των 30 μηνιαίων μισθών, ανεξαρτήτως ηλικίας και προϋπηρεσίας, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια.

Για όσους ανήκουν στο υποστηρικτικό προσωπικό και δεν υπάγονται στις διατάξεις του σχετικού κανονισμού εργασίας, η αποζημίωση θα ανέλθει στους 30 μηνιαίους μικτούς μισθούς ανεξάρτητα από ηλικία και έτη προϋπηρεσίας, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια.

Τέλος χορηγείται ποσό 5.000 ευρώ για καθένα από τα προστατευόμενα τέκνα για όσους αποχωρήσουν, καθώς και προσαύξηση 20% επί της βασικής αποζημίωσης για το προσωπικό των καταστημάτων, οι εργασίες των οποίων έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα διακοπούν.

Σαν δεύτερη εναλλακτική, το πρόγραμμα προβλέπει ακόμη τη λήψη διετούς άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης στη λήξη της άδειας. Κατά τη διάρκεια της άδειας ο υπάλληλος τίθεται εκτός του υπαγόμενου στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού, αναστέλλονται δε οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις των μερών, πλην της υποχρέωσης της Τράπεζας για καταβολή αποδοχών και των αναλογουσών επ’ αυτών ασφαλιστικών εισφορών.

Αναφορικά με τις ιατροφαρμακευτικές καλύψεις, για όσους αποχωρήσουν και δεν συνταξιοδοτηθούν προβλέπεται κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής) μετά την αποχώρησή τους, συμπεριλαμβανομένων και των προστατευόμενων μελών που είναι έμμεσα ασφαλισμένοι.

Ειδικότερα δίνονται οι εξής επιλογές:

- Συνέχιση της ασφάλισης στο ΤΥΠΕΤ με επιβάρυνση της Τράπεζας για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης ή κάλυψη μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης.

- Η δεύτερη επιλογή είναι η κάλυψη μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας για τρία έτη από την αποχώρηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες

ADVERTISING

SHARE: