Προϋπολογισμός 2018: Πλεόνασμα 859 εκ. ευρώ στα ασφαλιστικά Ταμεία

Προϋπολογισμός 2018: Πλεόνασμα 859 εκ. ευρώ στα ασφαλιστικά Ταμεία

Προωθείται η ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών σε συνεργασία με τη φορολογική διοίκηση, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει την εισπραξιμότητα

Πλεόνασμα ύψους 859 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο έναντι του 2017 κατά 1,057 εκ. ευρώ, προβλέπει ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε στην βουλή.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη πρόβλεψη κατά 306 εκατ. ευρώ στο σκέλος των εσόδων, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (περιλαμβανομένων και των ρυθμίσεων οφειλών) κατά 360 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, λόγω της αύξησης των εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα από τη βελτίωση της απασχόλησης.

Επίσης, προβλέπεται μείωση κατά 119 εκατ. ευρώ στο σκέλος των συνταξιοδοτικών δαπανών έναντι του 2017. Τέλος, ένας τρίτος λόγος που αφορά στην μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης είναι και η σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των απλήρωτων υποχρεώσεων των ασφαλιστικών ταμείων ως αποτέλεσμα της εντεινόμενης προσπάθειας εκκαθάρισης εκκρεμών αιτήσεων για εφάπαξ παροχές.

Παράλληλα, προωθείται η ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών σε συνεργασία με τη φορολογική διοίκηση, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει την εισπραξιμότητα. Η δημιουργία ενός ενοποιημένου μητρώου εισφερόντων, καθώς και η εναρμόνιση των εισπρακτικών διαδικασιών εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών.

Μείωση δαπανών κατά 1,6 δισ. ευρώ για ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία

Επίσης ο προϋπολογισμός προβλέπει την μείωση της συνολικής δαπάνης για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 1,599 δις ευρώ για το 2018. Συγκεκριμένα οι δαπάνες από 21.037 δις ευρώ που προβλέπονται για το τρέχον έτος, εκτιμάται ότι θα μειωθούν την επόμενη χρονιά στα 19.438 δις ευρώ. Τα κονδύλια αυτά αφορούν το σύνολο της δαπάνης για την κοινωνική ασφάλιση, τα νοσοκομεία, τον ΕΟΠΥΥ και την κοινωνική προστασία.

Τα συνολικά έσοδα του ενοποιημένου κοινωνικού προϋπολογισμού για το 2018 προβλέπονται μειωμένα κατά 329 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017 κυρίως λόγω της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης κατά 638 εκατ. ευρώ (και ειδικότερα κατά 363 εκατ. ευρώ της επιχορήγησης των νοσοκομείων, 214 εκατ. ευρώ του ΕΟΠΥΥ και 60 εκατ. ευρώ του ΟΓΑ), η οποία εν μέρει εξισορροπείται από την αναμενόμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 362 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, τα έξοδα προβλέπονται μειωμένα κατά 243 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017, κυρίως λόγω της μείωσης της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 151 εκατ. ευρώ. Για το 2017 το ταμειακό ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμοί Απασχόλησης, ΕΟΠΥΥ) και των Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 1.581 εκατ. ευρώ, ενώ σε δημοσιονομική βάση αναμένεται να ανέλθει σε πλεόνασμα ύψους 1.560 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, για το έτος 2018 διαμορφώνεται σε 1.495 εκατ. ευρώ και 1.929 εκατ. ευρώ.

Πλεόνασμα 586 εκ. ευρώ στον ΟΑΕΔ

Το ισοζύγιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προβλέπεται να παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους 586 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 43 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2017. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως:

-Στην αύξηση των προβλεπόμενων εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές κατά 68 εκατ. ευρώ. Οι μεταβιβάσεις προβλέπονται στα 505 εκατ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό και στα 130 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, στα ίδια επίπεδα δηλαδή με το 2017.

-Στην αυξημένη δαπάνη για τα προγράμματα απασχόλησης, κατά 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017, η οποία προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 450 εκατ. ευρώ, με σκοπό την εφαρμογή των σχεδιαζόμενων ενεργητικών πολιτικών για την τόνωση της απασχόλησης μέσω των διαφόρων προ- γραμμάτων ενίσχυσης, κατάρτισης και επανένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και των προ- γραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Παράλληλα, η δαπάνη για τα επιδόματα ανεργίας αναμένεται να παραμείνει στο ύψος των 986 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με το 2017.

Μεταβιβαστικές πληρωμές

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 22.292 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 929 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου ΜΠΔΣ 2018-2021. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται κυρίως στις εκτιμήσεις για την καταβολή της επιστροφής εισφορών υγειονομικής περίθαλψης στους συνταξιούχους και της χορήγησης κοινωνικού μερίσματος για τη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Προϋπολογισμός υπερπλεονασμάτων και ανάκαμψη το 2018

Κερδισμένοι και χαμένοι του κοινωνικού μερίσματος

Ο δρόμος για τις αγορές και την 'καθαρή' έξοδο από τα μνημόνια

ADVERTISING

SHARE: