Στα 94,2 δις οι οφειλές στην εφορία τον Νοέμβριο

Paris is the capital and the most populous city of France. Paris is often referred to as "The City of Light", both because of its leading role during the Age of Enlightenment, and more literally because Paris was one of the first European cities to adopt gas street lighting. In the 1860s, the boulevards and streets of Paris were illuminated by 56,000 gas lamps.
Paris is the capital and the most populous city of France. Paris is often referred to as "The City of Light", both because of its leading role during the Age of Enlightenment, and more literally because Paris was one of the first European cities to adopt gas street lighting. In the 1860s, the boulevards and streets of Paris were illuminated by 56,000 gas lamps. ALEXANDROS MICHAILIDIS / SOOC

Δύο στους τρεις Έλληνες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, ενώ τουλάχιστον το 50% εξ αυτών κινδυνεύει να αντιμετωπίσει την λήψη αναγκαστικών μέτρων για την λήψη των χρωστούμενων από το υπουργείο Οικονομικών

Στα 94,2 δις ευρώ έφτασαν στο τέλος Νοεμβρίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία με τα 900 εκ ευρώ να έχουν προστεθεί μέσα σε ένα μήνα, ενώ το υπουργείο οικονομικών έχει προχωρήσει το ίδιο διάστημα σε 826. 211 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων .

Πίσω από την υπεραπόδοση των 1,5 δις ευρώ που καταγράφουν για τα δημόσια έσοδα η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου, κρύβεται και η ζοφερή πραγματικότητα των μνημονίων που έχει στραγγίξει την φοροδοτική ικανότητα επιχειρήσεων και νοικοκυριών

Με βάση τα στοιχεία της ΓΓΔΕ από τους συνολικά 6,2 εκ των φορολογουμένων (περίπου 2 στους 3) είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία στο τέλος Νοεμβρίου. Από αυτούς οι 1.683.929 έχουν οφειλές και καθυστέρηση που επισείει τον κίνδυνο λήψης αναγκαστικών μέτρων από τον υπουργείο οικονομικών. Μέχρι στιγμής αναγκαστικά μέτρα έχουν επιβληθεί σε έναν στους δύο οφειλέτες, δηλαδή σε 826.211 φορολογούμενους. Στους 11 μήνες από την αρχή του χρόνου του χρόνου που καταγράφει η ΓΓΔΕ επιβλήθηκαν αναγκαστικά μέτρα σε 125.826 φορολογούμενους, αφού το Ιανουάριο οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης ήταν 700.348.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Το ίδιο άσχημη είναι και η εικόνα με την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμών οφειλών που αυξήθηκαν σε έντεκα μήνες κατά 12 δις ευρώ . Οι παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, δηλαδή αυτές που δημιουργήθηκαν μέχρι και 31/12/15 μειώνονται με αργό ρυθμό φτάνοντας στο τέλος Νοεμβρίου τα 81,55 δις ευρώ από 82,14 ευρώ που ήταν τον Οκτώβριο .

Αντίθετα οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν από τον Οκτώβριο στον Νοέμβριο κατά περίπου 900 εκ ευρώ φτάνοντας στο τέλος Νοεμβρίου τα 12,63 δις ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου από 11 ,74 δις που ήταν τον Οκτώβριο . Σε μέσους όρους το σωρευτικό αποτέλεσμα των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών δίνει ένα μέσο μηναίο ποσό αύξησης των ληξιπρόθεσμών οφειλών της τάξης των 1,15 δις ευρώ.

Από τους δείκτες απόδοσης δηλαδή των εμπρόθεσμων εισπράξεων σε σχέση με τους βεβαιωμένους φόρους ( η φοροδιαφυγή δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον υπολογισμό ) ο μεγαλύτερος είναι αυτός που αφορά τον φόρο των νομικών προσώπων δηλαδή των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών και φτάνει το 88,8% Το δημόσιο από τους συνολικά βεβαιωθέντες ύψους 3,9 δις ευρώ έχει εισπράξει τα 3,5 δις ευρώ.

Πολύ χαμηλότερος, στο 68 ,66% είναι ο συντελεστής απόδοσης για τα φυσικά πρόσωπα όπου από βεβαιωθέντες φόρους ύψους 3,9 δις ευρώ για το 11μηνο το δημόσιο έχει εισπράξει για το 11μηνο 2,7 δις ευρώ .

Στο φόρο ακίνητης περιουσίας ο συντελεστής απόδοσης είναι λίγο υψηλότερα στο 73,94% με το δημόσιο να έχει εισπράξει 2,37 δις ευρώ από τα αναμενόμενα 3,2 δις ευρώ .

Ο βασικός έμμεσος φόρος, ο ΦΠΑ έχει ένα συντελεστή απόδοσης 84,35% με το δημόσιο για έχει βεβαιώσει φόρο για το 11μηνο 10,76 δις ευρώ και να έχει εισπράξει 9,1 δις ευρώ.

ADVERTISING

SHARE: