ΤΑΙΠΕΔ: 20 προσφορές για 9 ακίνητα του e-Auction VIII

ΤΑΙΠΕΔ: 20 προσφορές για 9 ακίνητα του e-Auction VIII

Την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το ακίνητο της Κασσιόπης και το υψηλό ενδιαφέρον για ακίνητα του ανακοίνωσε σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι συνολικά 20 επενδυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον υποβάλλοντας φάκελο δικαιολογητικών και οικονομικές προσφορές για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών - αξιοποίησης ακινήτων www.e-publicrealestate.gr για τα παρακάτω ακίνητα:

ΤΑΙΠΕΔ: 20 προσφορές για 9 ακίνητα του e-Auction VIII

Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα αποφασίσει για την επιλογή των συμμετεχόντων και για τις τιμές εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για κάθε ακίνητο, με βάση την υψηλότερη έγκυρη υποβληθείσα οικονομική προσφορά και την ανεξάρτητη αποτίμηση.

Το ΤΑΙΠΕΔ θα αξιολογήσει όλες τις δυνατές λύσεις και θα προχωρήσει σε νέα διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου «Πρώην Ειρηνοδικείο Κλειτορίας» στο Δήμο Καλαβρύτων του Νομού Αχαΐας για το οποίο δεν εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για το ακίνητο της Κασσιώπης

Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαγωνιστική διαδικασία που διεξήγαγε το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση κυριότητας συγκεκριμένων τμημάτων εντός του ακινήτου της Κασσιώπης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έκανε δεκτή τη βελτιωμένη προσφορά του μοναδικού διαγωνιζόμενου, «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας Α.Ε.», ύψους €2.050.000, και προχώρησε στην κατακύρωση του διαγωνισμού.

Μετά την ολοκλήρωση και του προσυμβατικού ελέγχου εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΤΑΙΠΕΔ και πλειοδότης θα προχωρήσουν στην υπογραφή της σύμβασης.

ADVERTISING

SHARE: