Το 40,62% των συνταξιούχων με συντάξεις κάτω από 500 ευρώ

ΑΘΗΝΑ-Πανελλαδικό συλλαλητήριο συνταξιούχων στο Σύνταγμα.(Eurokinissi-ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ)
ΑΘΗΝΑ-Πανελλαδικό συλλαλητήριο συνταξιούχων στο Σύνταγμα.(Eurokinissi-ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ) EUROKINISSI

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΗΛΙΟΣ του Δεκεμβρίου του 2017 του υπουργείου εργασίας, προκύπτει ότι οι συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56-65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης - Στα 2,2 δις ευρώ η μηνιαία δαπάνη

Κύριες συντάξεις κάτω από 500 ευρώ μικτά το μήνα λαμβάνουν τέσσερις στους δέκα συνταξιούχους, δηλαδή, 1.158.205 δικαιούχοι σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΗΛΙΟΣ του Δεκεμβρίου του 2017 του υπουργείου εργασίας, από τα οποία προκύπτει ότι οι συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56-65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Συγκεκριμένα, το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 722,26€, το μέσο εισόδημα από επικουρικές σε 171,67€ και το μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 97,93€ διαμορφώνοντας έτσι το μέσο εισόδημα όσων δικαιούνται κύρια και επικουρική σύνταξη στα 894€.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι 176.041 συνταξιούχοι ηλικίας 56-60 ετών λαμβάνουν κύρια σύνταξη κατά μέσο όρο 1068,79 ευρώ, ενώ 322.726 συνταξιούχοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη 1129,13 ευρώ και τέλος άλλοι 424.590 δικαιούχοι κύριας σύνταξης λαμβάνουν κατά μέσο όρο 1036,95 ευρώ.

Στα 2,2 δις ευρώ η μηνιαία δαπάνη

Από την επεξεργασία των στοιχείων των συντάξεων του Δεκεμβρίου 2017 προκύπτει ότι ο αριθμός των συνταξιούχων της χώρας ανέρχεται σε 2.586.480 και η μηνιαία δαπάνη που καταβλήθηκε ανήλθε σε 2.283.857.484. το πλήθος ανέρχεται σε 233.589 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη για το ΕΚΑΣ σε 24.901.422,01 ευρώ. Συνολικά πληρώθηκαν 4.496.290 συνταξιοδοτικές παροχές, από τις οποίες οι 2.851.060 ήταν κύριες, οι 1.237.924 επικουρικές και 407.306 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.311.605.665,79 € και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ ενώ σε αυτή τη δαπάνη δεν συνυπολογίζεται η παροχή ΕΚΑΣ.

Για το μήνα Δεκέμβριο, ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κύριων συντάξεων εντοπίζεται στο ΙΚΑ σε ποσοστό 46% και αφορά σε συνταξιούχους ηλικίας 56-60 ετών και 61-65 ετών. Το 25% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 32% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 39% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 66-70 (σε ποσοστό 18,6%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 15,6 του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 76-80 ετών. Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης αθροίζονται στην κατηγορία σύνταξης γήρατος και όλες οι συντάξεις άλλων κατηγοριών (θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 65.579.094,41€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 4.813.571,01€ για την πληρωμή 10.208 συντάξεων. Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 6.054.416,39€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.214.458,51€ για την πληρωμή 1.518 τροποποιητικών συντάξεων. Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 6.403.532,02€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.097.886,73€ για την πληρωμή 2.540 προσωρινών συντάξεων.

Επιπλέον των στοιχείων των τακτικών πληρωμών συντάξεων, διενεργήθηκαν και έκτακτες εμβόλιμες πληρωμές συντάξεων από τον ΕΦΚΑ, το σύνολο των οποίων για το μήνα Δεκέμβριο ανέρχεται σε 8.961 νέες συντάξεις με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης και συνολικό ποσό δαπάνης αναδρομικών 28.484.163,72 ευρώ, 16 με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης και συνολικό ποσό δαπάνης 44.692,66 ευρώ και 1.822 με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης και συνολικό ποσό δαπάνης 4.803.544,55 ευρώ.

Συνολικά τον περασμένο Δεκέμβριο καταβλήθηκαν 12.702 συνταξιοδοτικές παροχές με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, 2.394 με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης και 2.613 προσωρινές συντάξεις. Επίσης από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το μήνα Δεκέμβριο διακόπηκαν 8.712 συντάξεις συνολικού ποσού 3.592.405,45€ από τις οποίες 2.155 ήταν επικουρικές (ΕΤΕΑΕΠ).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Συντάξεις

ADVERTISING

SHARE: