Τράπεζας της Ελλάδος: Αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών δανείων προς το τέλος του έτους

Τράπεζας της Ελλάδος: Αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών δανείων προς το τέλος του έτους

Αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών δανείων αναμένεται προς το τέλος του έτους, αν και τα δάνεια αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά απόρριψης αιτήσεων

Μία πλήρη αποτύπωση της εικόνας των δανείων νοικοκυριών και Μη Χρηματοδοτικών Επιχειρήσεων δίνει με νέα έρευνα της για το τρίτο τρίμηνο του έτους, η Τράπεζα της Ελλάδος . Σύμφωνα με τα νεώτερα στοιχεία, η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια κινήθηκε στα ίδια επίπεδα και αυτό αναμένεται να ισχύσει και για το τελευταίο – τέταρτο τρίμηνο του έτους- με εξαίρεση τα καταναλωτικά τα οποία αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση της ζήτησης. Βέβαια, στα καταναλωτικά έχει αυξηθεί το ποσοστό απόρριψης αιτήσεων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος:

Δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Το γ΄ τρίμηνο του 2017, τόσο τα κριτήρια χορήγησης δανείων όσο και οι όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το β΄ τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες αναμένουν ότι τα κριτήρια γενικά θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2017, αν και αναμένεται ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων θα γίνουν ως ένα βαθμό πιο αυστηρά.

Σχεδόν αμετάβλητη παρέμεινε η συνολική ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ (βλ. Διάγραμμα 2), ενώ αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου.

Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 3).

Δάνεια προς νοικοκυριά

Το γ΄ τρίμηνο του 2017, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το β΄ τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Η ζήτηση για στεγαστικά και για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το β΄ τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 2). Τα κριτήρια χορήγησης και η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2017, με εξαίρεση τη ζήτηση καταναλωτικών δανείων η οποία αναμένεται να αυξηθεί ως ένα βαθμό.

Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά, το γ΄ τρίμηνο του 2017.

Η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ για τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε ως ένα βαθμό (βλ. Διάγραμμα 3).

Διάγραμμα 1 - Πιστοδοτικά Κριτήρια (μέσος όρος)

Τράπεζας της Ελλάδος: Αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών δανείων προς το τέλος του έτους

Διάγραμμα 2 - Ζήτηση (μέσος όρος)

Τράπεζας της Ελλάδος: Αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών δανείων προς το τέλος του έτους

Διάγραμμα 3 - Αναλογία αιτήσεων που απορρίφθηκαν (μέσος όρος)

Τράπεζας της Ελλάδος: Αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών δανείων προς το τέλος του έτους
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες

ADVERTISING

SHARE: