Τρίτη ευκαιρία για CEO στο ΤΧΣ

Τρίτη ευκαιρία για CEO στο ΤΧΣ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) έδωσε στη δημοσιότητα η εκτελεστική επιτροπή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Aναβαθμισμένοι όροι σε αποδοχές και θητεία

Τρίτη προσπάθεια για την εξεύρεση διευθύνοντος συμβούλου για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ξεκινάει από σήμερα, με στόχο η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί στα μέσα Μαρτίου. Η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κοινοποιήθηκε μόλις πριν από λίγο και λήγει στις 10 Μαρτίου , έχει βελτιωμένους όρους συγκριτικά με την προηγούμενη προκήρυξη θέσης που δεν κατέστη επιτυχής , σε δυο μέτωπα:

Πρώτον στο ύψος των συνολικών ετήσιων αποδοχών, κατά επιπλέον 50.000 ευρώ, ώστε οι αμοιβές να κυμαίνονται έως τα 270.000 ευρώ, έναντι πλαφόν 220.000 ευρώ.

Δεύτερον, στο χρόνο θητείας, που αυτή τη φορά φθάνει μέχρι τον Ιούνιο του 2020, μέσα από ανανεώσεις φυσικά.

Αναφορικά με τις αμοιβές, το επίπεδο των 270.000 ευρώ αφορά το μάξιμουμ δυνατό ποσό, καθώς έχουν εύρος που ξεκινά από τα 180.000 ευρώ.

Η θέση του διευθύνοντος συμβούλου είναι ουσιαστικά κενή από πέρυσι τον Ιούνιο, με την σχεδόν " αναγκαστική" παραίτηση και των τριών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τόσο το ύψος των αμοιβών, όσο και η θητεία ( λόγω καθυστέρησης της διαδικασίας την προηγούμενη φορά ήταν σχεδόν για...έξι μήνες, έξω οι και η απροθυμία για τη θέση) στη συγκεκριμένη προκήρυξη, δημιουργούν θεωρητικά ένα έδαφος προσφορότερη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Αυτό που έχει σημασία να τονισθεί είναι ότι το Ταμείο (ΤΧΣ) απλώς κοινοποίησε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι όροι και η όλη διαδικασία της επιλογής του νέου CEO στο Ταμείο, κινείται από την Επιτροπή Επιλογής, υπό τον κ, Papadia, τελείως ανεξάρτητα από το Ταμείο που απλώς ενημερώθηκε. Η προκήρυξη λοιπόν φέρει την υπογραφή του κ.Papadia. Η ανεξαρτησία αυτή της Επιτροπής Επιλογής προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου και έχει λογική, καθώς είναι αυτή που θεσμικά θα αξιολογήσει τη διοίκηση του Ταμείου, όταν θα έρθει η ώρα.

Σήμερα, πρόεδρος στο Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ είναι ο κ. Γ. Μιχελής και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Eric Tourret.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόσκληση για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, τα προσόντα που θα πρέπει να πληρούνται είναι τα εξής:

- Εκπαίδευση: Πτυχίο πανεπιστημίου, ιδανικά σε Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων.

- Γλώσσες: Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια στα ελληνικά θα θεωρηθεί πολύ σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.

-Γνωστικό Αντικείμενο: Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα επιλεγεί μεταξύ προσώπων με πολυετή επαγγελματική εμπειρία με αποδεδειγμένο, επιτυχημένο ιστορικό στον χρηματοοικονομικό τομέα, ευρύτητα επιχειρηματικού πνεύματος, επιτυχημένο ιστορικό ως Διευθύνων Σύμβουλος ή υψηλόβαθμο στέλεχος («C-Suite executive») σε αντίστοιχη χρηματοοικονομική εταιρεία ή οργανισμό. Εμπειρία και έκθεση σε διεθνές περιβάλλον και εμπειρία σε ελεγκτικά, νομικά και ρυθμιστικά θέματα, θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.

-Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν ιστορικό επιτυχημένων επιχειρηματικών αποφάσεων και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία βέλτιστων πρακτικών, ιστορικό και συμμετοχή σε πολύπλευρες και σύνθετες καταστάσεις με έντονους και πιεστικούς ρυθμούς εργασίας, να διαθέτουν εμπειρία σε πολύπλοκες επιχειρηματικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών αναδιαρθρώσεων και διοικητικών βελτιώσεων, καθώς και εμπειρία στη διαχείριση των θεμάτων και ενδιαφερόντων των επενδυτών. Άριστες διοικητικές ικανότητες, υψηλές διαπραγματευτικές δεξιότητες και αδιαμφισβήτητο επιχειρηματικό ήθος θεωρούνται απαραίτητα.

- Επιβεβαιωμένη ανεξαρτησία από οργανισμούς, συστημικές τράπεζες, κυβερνήσεις και δανειολήπτες είναι προαπαιτούμενο. Προηγούμενη εμπειρία σε οργανισμό γνωστό για την άψογη ηθική και ακεραιότητά του, άνω του μέσου όρου ιστορικό επιτυχιών και κουλτούρας που έχει προσελκύσει, αξιοποιήσει και διατηρήσει κορυφαία στελέχη, θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν.

-Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα διοριστεί υπό τον όρο της απουσίας οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής σύγκρουσης συμφερόντων ή συναφών περιορισμών, όπως αυτοί περιγράφονται στα άρθρα 4 και 16β του Ν.3864/2010. Οι αιτούντες θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω και με το διορισμό θα υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα είναι η 10η Μαρτίου 2017

ADVERTISING

SHARE: