Υπό αυστηρό καθεστώς προστασίας θέτουν οι τράπεζες τους επενδυτές πελάτες τους

Υπό αυστηρό καθεστώς προστασίας θέτουν οι τράπεζες τους επενδυτές πελάτες τους

Η νέα οδηγία της MIFID II, αφορμή μεγαλύτερης προστασίας των επενδυτών από τις τράπεζες. Νέες ,σαφείς κατηγοριοποιήσεις. Ανεξαρτήτως ύψους επένδυσης ή οικονομικής επιφάνειας του πελάτη. Το παράθυρο εξαίρεσης

Ευθύνη για την προστασία των επενδυτών πελατών τους αναλαμβάνουν, με επιπλέον «μέτρα» οι τράπεζες, στο πλαίσιο της εφαρμογής από τον Ιανουάριο 2018 των αυστηρότερων κανόνων της MIFID II.

Στο πλαίσιο αυτό, η κάθε συστημική τράπεζα αποφασίζει τη δική της γραμμή και προβαίνει σε ειδική κατηγοριοποίηση των πελατών της, με γνώμονα πάντα την προστασία του πελάτη.

Ήδη, έχει αρχίσει η αποστολή επιστολών στους ιδιώτες πελάτες των τμημάτων private banking, οι οποίοι οφείλουν να ενημερωθούν για τους νέους, αυστηρότερους κανόνες της νέας Οδηγίας και αφού διαβάσουν τις...περίπου 100 σελίδες του τι αφορά το νέο καθεστώς, να υπογράψουν ότι έχουν γνώση των αλλαγών.

Υπό το σκεπτικό αυτό, υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγοριοποιήσεις πελατών. Ενδεικτικά αναφέρεται η πρόσφατη απόφαση μεγάλης συστημικής τράπεζας, η οποία κατηγοριοποίησε όλους εν γένει τους ιδιώτες πελάτες της στον χώρο του private banking, ως πελάτες retail, δηλαδή ως Ιδιώτες.

Η απόφαση αυτή ελήφθη σαν προληπτική κίνηση απόλυτης προστασίας του πελάτη, ώστε να μην «ανοιχθεί» σε συναλλαγές που δεν γνωρίζει και εκτεθεί σε κίνδυνο που τυχόν δεν γνωρίζει. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η επενδυτική έκθεση είναι σε όρια προστατευόμενα. Χωρίς υπογραφή πελάτη στα προαναφερόμενα έγγραφα, δεν θα είναι εφικτή ωσονούπω καμία συναλλαγή.

Παράθυρο εξαίρεσης από την ενιαία κατηγοριοποίηση υπάρχει. Ο επενδυτής ο ίδιος μπορεί να ανταπαντήσει στέλνοντας μια επιστολή στην τράπεζα (ήδη υπάρχει συγκεκριμένο format προς συμπλήρωση), οπότε πλέον φεύγει από την λίστα των πελατών retail και χαρακτηρίζεται ως επαγγελματίας.

Υπενθυμίζεται ότι από 3 Ιανουαρίου 2018 ισχύει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και στα χρηματοοκονομικά μέσα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οδηγίας 2014/65/ΕΕ, MIFID II.

Κύρια επιδίωξη είναι η θέσπιση κανόνων για την προστασία των επενδυτών σε κατηγοριοποιήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πελάτες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως Ιδιώτες, Επαγγελματίες και Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι.

ADVERTISING

SHARE: