Υστέρηση 1.7 δισ. ευρώ στα έσοδα

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥς (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥς (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI) EUROKINISSI

Υστέρηση συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ καταγράφουν για το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού

Η συνολική «τρύπα» επιμερίζεται σε υστερήσεις στην φορολογία εισοδήματος, τους φόρους ακίνητης περιουσίας, τους λοιπούς άμεσους φόρους, τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών και καπνικών προϊόντων και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης προϊόντων καπνού - σημειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία-σοκ που δημοσιοποιήθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας από το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι, παρά τις αυξήσεις που επέβαλαν η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και οι δανειστές στην άμεση και την έμμεση φορολογία μέσω του Μνημονίου ΙΙΙ μόνο κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2017, σημειώθηκε υστέρηση κατά 619 εκατ. ευρώ στις εισπράξεις του κρατικού προϋπολογισμού από το φόρο εισοδήματος, κατά 157 εκατ. ευρώ στις εισπράξεις από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί των προϊόντων καπνού, κατά 788 εκατ. ευρώ στα έσοδα από τους φόρους περιουσίας, κατά 123 εκατ. ευρώ στις εισπράξεις από τους λοιπούς άμεσους φόρους και κατά 13 εκατ. ευρώ στα έσοδα από τον ΦΠΑ των πετρελαιοειδών.

Βεβαίως, όσον αφορά τους φόρους περιουσίας η υστέρηση των 788 εκατ. ευρώ που καταγράφηκε στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου οφείλεται στο γεγονός ότι η 1η δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του 2017 δεν εισπράχθηκε εντός του Αυγούστου, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί, αλλά πρόκειται να εισπραχθεί εντός του Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η υστέρηση αυτή είναι τελικά σημαντικά χαμηλότερη του 1,027 δισ. ευρώ, που είχε παρουσιάσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στην προσπάθειά της να ισχυριστεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής υστέρησης των εσόδων του φετινού κρατικού προϋπολογισμού κατά το πρώτο οκτάμηνο του τρέχοντος έτους οφείλεται σε συγκυριακούς λόγους, όπως η μετάθεση της είσπραξης της 1ης δόσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. από τον Αύγουστο στον Σεπτέμβριο.

Που αυξήθηκαν οι εισπράξεις

Οι μόνες κατηγορίες φορολογικών εσόδων στις οποίες οι εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν μεγαλύτερες από τους τεθέντες στόχους ήταν:

α. Οι άμεσοι και οι έμμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών, όπου σημειώθηκε υπέρβαση του εισπρακτικού στόχου κατά 277 εκατ. ευρώ, λόγω της αυξημένης ανταπόκρισης χιλιάδων φορολογουμένων στις ρυθμίσεις για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών.

β. Ο ΦΠΑ επί των εγχωρίων συναλλαγών, πλην των πωλήσεων προϊόντων πετρελαίου και καπνού, όπου σημειώθηκε υπέρβαση του τεθέντος στόχου κατά 263 εκατ. ευρώ η οποία όμως οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι εισπράχθηκε ποσό ύψους 296,16 εκατ. ευρώ το οποίο αφορούσε στην παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων (έσοδα αποκρατικοποιήσεων).

γ. Οι λοιποί φόροι επί των συναλλαγών όπου σημειώθηκε μικρή υπέρβαση στόχου της τάξεως των 28 εκατ. ευρώ.

δ. Τα τέλη ταξινόμησης οχημάτων, όπου κι εκεί καταγράφηκε μια υπέρβαση στόχου της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ.

ε. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων, όπου εισπράχθηκαν 28 εκατ. ευρώ περισσότερα από αυτά που είχαν προβλεφθεί, εξαιτίας της επιβολής αυξήσεων στους συντελεστές των συγκεκριμένων φόρων.

Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017:

1. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 31.433 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.748 εκατ. ευρώ ή 5,3% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. Ειδικότερα:

α. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30.242 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.765 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα από τις εξής κατηγορίες:

i) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 469 εκατ. ευρώ ή 8,5%,

ii) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 118 εκατ. ευρώ ή 7,4%,

iii) Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 4,0%,

iv) Φόροι στην περιουσία κατά 788 εκατ. ευρώ ή 48,1%,

v) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 123 εκατ. ευρώ ή 8,7%,

vi) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,0%,

vii) ΦΠΑ καπνού κατά 24 εκατ. ευρώ ή 6,2%,

viii) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 133 εκατ. ευρώ ή 7,2%,

ix) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 24 εκατ. ευρώ ή 8,6%,

x) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 346 εκατ. ευρώ ή 26,3%.

*Σημειώνεται ότι στην κατηγορία του ΦΠΑ λοιπών, περιλαμβάνεται ποσό ύψους 296,16 εκατ. ευρώ που αφορά στην παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων (έσοδα αποκρατικοποιήσεων).

Στον αντίποδα, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

i) Άμεσοι Φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) κατά 142 εκατ. ευρώ ή 10,9%,

ii) ΦΠΑ λοιπών κατά 263 εκατ. ευρώ ή 3,1%,

iii) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 8,5%,

iv) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 23,3%,

v) Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 1,0%,

vi) Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 135 εκατ. ευρώ ή 21,8%,

vii) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 97 εκατ. ευρώ ή 3,3%,

viii) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 14,9%,

ix) Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 12 εκατ. ευρώ.

β. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.565 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 469 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.096 εκατ. ευρώ).

γ. Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.190 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

2. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2017 ανήλθαν στα 32.703 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.702 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (34.406 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 31.121 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.183 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 201 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 120 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 329 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1.438 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 296 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 114 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 57 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 35 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 70 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Oι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1.583 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 519 εκατ. ευρώ.

3. Στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάστηκε έλλειμμα ύψους 1.271 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.684 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 1.226 εκατ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.544 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.117 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.573 εκατ. ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Μήνυμα Ντάισελμπλουμ για 'καθαρή έξοδο' απ' τα μνημόνια

ADVERTISING

SHARE: