Ηands-Οn: Ο προγραμματισμός δεν θέλει (μόνο) θεωρία 

Ηands-Οn: Ο προγραμματισμός δεν θέλει (μόνο) θεωρία 
SHUTTERSHOCK

Μπορείς να ενδυναμώσεις και να βελτιώσεις τις γνώσεις σου στον τομέα του Business Intelligence, χωρίς άσκοπες θεωρητικές περιηγήσεις

Τα συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) θεωρούνται ολοένα και πιο απαραίτητα όχι μόνο στις μεγάλες, αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς μετατρέπουν τα εταιρικά δεδομένα σε πολύτιμες πληροφορίες.

Με αφορμή το Business Intelligence Seminar που διοργανώνει το Athens Tech College, το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα προσανατολισμένο σε σπουδές πληροφορικής & τεχνολογίας, ζητήσαμε από τον εισηγητή του σεμιναρίου Ηλία Χατζηγεωργίου να μας εξηγήσει πώς μέσα από ένα εντατικό hands-on πρόγραμμα 45 ωρών μπορείς να ενδυναμώσεις και να βελτιώσεις τις γνώσεις σου στον τομέα του Business Intelligence από την σκοπιά του developer και του Database Engineer.

Όπως αναφέρει ο κ. Χατζηγεωργίου: «Σχεδιάσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την σωστή αναλογία ανάμεσα στην θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εμπειρία. Ξεκινάμε, παρουσιάζοντας πρώτα εισαγωγικές έννοιες σχετικά με βάσεις δεδομένων. Τα θέματα που ανήκουν σε αυτή την ενότητα αφορούν την δομή των βάσεων, διαγράμματα σχημάτων (schema diagrams), γλώσσα ορισμού δεδομένων (DDL) και μια αναλυτική παρουσίαση της γλώσσας διαχείρισης δεδομένων (SQL). Χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις, ξεκινάμε από τις απλές έννοιες και δομές της SQL, παρουσιάζοντας με παραδείγματα πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα δεδομένα μας χρησιμοποιώντας εντολές εισαγωγής, διαγραφής, ενημέρωσης, πώς χτίζουμε ερωτήματα, προσθέτοντας βήμα-βήμα μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, όπως ένθετα ερωτήματα (nested queries), κοινές υποεκφράσεις (CTE), ερωτήματα υπό συνθήκη (case statements), και τέλος παρουσιάζοντας συγκεντρωτικές λειτουργίες (aggregate functions) και λειτουργίες ταξινόμισης (rank, dense rank). Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε περισσότερο προχωρημένα θέματα βάσεων όπως βελτιστοποίηση ερωτημάτων, ασφάλεια, triggers, loops, cursors κλπ».

Ήδη γνωρίζουμε πως το Athens Tech College δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική σκοπιά της εκπαίδευσης και αυτό μας το επιβεβαιώνει και ο κύριος Χατζηγεωργίου, καθώς όπως μας διευκρινίζει για να μπορέσει ο σπουδαστής να εμπεδώσει όλα τα παραπάνω θα αναλάβει να υλοποιήσει ένα συγκεκριμένο business case, στο οποίο θα πρέπει να σχεδιάσει ένα μοντέλο δεδομένων, φτιάχνοντας αρχικά ένα διάγραμμα οντοτήτων (ERD) και στην συνέχεια να υλοποιήσει το σχήμα της βάσης δεδομένων και να γράψει ερωτήματα που να επιστρέφουν συγκεκριμένες τιμές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα έχει πάρει.

«Το επόμενο βήμα αφορά την εισαγωγή στις αποθήκες δεδομένων (DW). Θα παρουσιάσουμε τις σχετικές έννοιες και τους όρους όπως μοντέλα διαστάσεων (dimensional modelling), πίνακες δεδομένων και μετρήσεις (fact tables & measurements), σχήματα αποθηκών δεδομένων (star, snowflake, fact). Ακολούθως θα παρουσιάσουμε τεχνικές εξαγωγής και μετασχηματισμού δεδομένων (ETL) και έννοιες όπως αντιστοίχιση (Mapping), επεξεργασία σε στάδια (staging), φόρτωση (Loading), μετασχηματισμός (Transform) κλπ.

Το θεωρητικό μέρος και πάλι θα συνδυαστεί με την υλοποίηση από τον σπουδαστή ενός business project στο οποίο θα πρέπει να σχεδιάσει μια λύση που να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω (DW schema, ETL, Data Marts). Τέλος θα παρουσιάσουμε λύσεις για δημιουργία αναφορών (reporting) και απεικόνισης (visualization), κύβους (OLAP Cubes), dashboards.»

Το πιο εντυπωσιακό μας το φυλάει για το τέλος, καθώς όπως μας εξηγεί το σεμινάριο θα κλείσει με την υλοποίηση από τον σπουδαστή ενός πραγματικού έργου επιχειρηματικής ευφυΐας!

Το Athens Tech College εκπαιδεύει επαγγελματίες και συνδυάζει αποτελεσματικά την έρευνα και την επιχειρηματικότητα σύμφωνα με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Για αυτό άλλωστε, επιλέγει να συνεργάζεται με experts της αγοράς, που γνωρίζουν τεχνολογίες αιχμής, βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία διαχείρισης και ανάπτυξης, αλλά και πώς να βοηθήσουν τους σπουδαστές τους να εξελίξουν τις γνώσεις που ήδη κατέχουν: «Είναι εντελώς απαραίτητο για την αφομοίωση πολύπλοκων εννοιών αλλά και την απόκτηση εμπειρίας η οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα να συνοδεύεται από πρακτική. Οι εισηγητές θα βρίσκονται δίπλα στον σπουδαστή, ώστε να απαντήσουν σε απορίες, να δώσουν προτάσεις για βέλτιστες πρακτικές (best practices) και στο τέλος να παρουσιάσουν μια λύση-αναφορά (reference solution) που αποτυπώνει μια βέλτιστη υλοποίηση. Μέσα από την εμπειρία αυτή ο σπουδαστής αποκτά την απαραίτητη εξοικείωση με εργαλεία, τεχνικές, έννοιες και τρόπους επίλυσης προβλημάτων που θα του είναι πολύτιμα για την περαιτέρω επαγγελματική του εξέλιξη».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

“Meet the experts” εκδήλωση από το Athens Tech College

Αποφασίστε για το μέλλον σας, αναλύοντας δεδομένα

Εσύ πόσες βάσεις δεδομένων δημιούργησες σήμερα;

ADVERTISING

SHARE: