Ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) έγινε το πρώτο αεροδρόμιο στην Ελλάδα και το 28ο διεθνώς που πιστοποιήθηκε για το στάδιο «Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα» από τον ανεξάρτητο φορέα για τη Διαχείριση & Μείωση των Εκπομπών Άνθρακα «Airport Carbon Accreditation»

Κατά τη διάρκεια της 21 Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP21) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το Δεκέμβριο του 2015, ο διεθνής κλάδος των αεροδρομίων ανέλαβε τη δέσμευση να έχουν πιστοποιηθεί για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 50 ευρωπαϊκά αεροδρόμια ως το 2030. Tο νέο αεροδρόμιο που εκπλήρωσε το συγκεκριμένο στόχο, είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ο οποίος πιστοποιήθηκε για το στάδιο «Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα» (Level 3+), από τον ανεξάρτητο φορέα για τη Διαχείριση & Μείωση των Εκπομπών Άνθρακα Airport Carbon Accreditation. Το αεροδρόμιο της Αθήνας είχε καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του προγράμματος καθώς ήταν από τα πρώτα αεροδρόμια που πιστοποιήθηκαν το 2009 όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα.

Μια σημαντική διεθνής αναγνώριση για τις περιβαλλοντικές προσπάθειες του αεροδρομίου της Αθήνας, Μετά τα στάδια «Χαρτογράφηση» (2009), «Μείωση» (2011) και «Βελτιστοποίηση» (2014), το αεροδρόμιο της Αθήνας μηδένισε το αποτύπωμα άνθρακα επενδύοντας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα καθώς επίσης και εγγυήσεων προέλευσης καθαρής ενέργειας από έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να αντισταθμίσει τις εναπομένουσες εκπομπές του.

Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2001, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις με συνέπεια και συνεχώς νέες πρωτοβουλίες. Μεταξύ άλλων, ήταν ένα από τα πρώτα αεροδρόμια που επένδυσαν στην τεχνολογία αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας, κατασκευάζοντας στις εγκαταστάσεις του ένα φωτοβολταϊκό πάρκο που λειτουργεί από το 2011, δημιουργώντας μια πηγή καθαρής, ανανεώσιμης ενέργειας. Παράλληλα, υπήρξε μεταξύ των πρώτων αεροδρομίων που εντάχθηκαν και έλαβαν πιστοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος Airport Carbon Accreditation από το πρώτο έτος (2009), ανανεώνοντας και αναβαθμίζοντας ως σήμερα με επιτυχία την πιστοποίησή του.

Το αποτέλεσμα των ενεργειών είναι η δραματική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στο αεροδρόμιο κατά 42% από το 2005 έως το 2015, που αντιστοιχεί σε 28.000 τόνους CO (ποσότητα που ισοδυναμεί με τη φύτευση 4,7 εκατομμυρίων δένδρων). Την πιστοποίηση του αεροδρομίου της Αθήνας, χαιρέτησε στο Twitter και η Επίτροπος για θέματα Μεταφορών Violeta Bulc.

ADVERTISING

SHARE: