Ανανεώθηκε η θητεία του Κύπριου Πρέσβη στην Ελλάδα

, ,  4  2016. -/-/
, , 4 2016. -/-/ -

Σε πολιτικό επίπεδο η θητεία του ανανεώνεται επάξια αφού ο κ. Κενεβέζος χαίρει απόλυτης εκτίμησης από την πολιτική ηγεσία της χώρας του

Με απόφαση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Αναστασιάδη εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η ανανέωση της θητείας του Κυριάκου Κενεβέζου στη θέση του Πρέσβη στην Ελλάδα, υπό τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις έως τον Ιανουάριο του 2023. Ύστερα από αυτό ο Κ. Κενεβέζος θα είναι από τους ελάχιστους πρέσβεις που παρέμειναν σε αυτή τη θέση επί 9 συναπτά έτη.

Η κίνηση αυτή καταδεικνύει σαφώς την απόλυτη εμπιστοσύνη του ΠτΔ προς το πρόσωπο του κ. Κενεβέζου, ο οποίος επιτυχώς ηγείται της Πρεσβείας από το 2014. Όλο αυτό ο διάστημα επέδειξε συνέπεια, ήθος, πολυπραγμοσύνη και ετοιμότητα, ενώ στο πλαίσιο των καθηκόντων του συμμετείχε ανελλιπώς στις πολιτιστικές δραστηριότητες της χώρας, στην οποία υπηρετεί.

Σε πολιτικό επίπεδο η θητεία του ανανεώνεται επάξια αφού ο κ. Κενεβέζος χαίρει απόλυτης εκτίμησης από την πολιτική ηγεσία της χώρας του και δη του ΠτΔ και του ΥΠΕΞ, αλλά και της Ελλάδος, καθώς συνέβαλλε ενεργά, αλλά με σεμνότητα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ιδίως στις τόσο κρίσιμες στιγμές του Κυπριακού. Επίσης με επιτυχία καλλιεργεί τις διπλωματικές σχέσεις με τους Πρέσβεις των άλλων χωρών στην Αθήνα και συνεργάζεται εποικοδομητικά μαζί τους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η θητεία του δεν ανανεώθηκε λόγω της στενής σχέσης του με τον ΠτΔ και τον Υπουργό Κασουλίδη, αντιθέτως ελήφθησαν υπόψη πλήρως αξιοκρατικά και δίκαια κριτήρια όπως είναι η συνολική επίδοσή του στην άσκηση των καθηκόντων του, η εμπειρία που απέκτησε κατά τη διάρκεια της θητείας του, το διοικητικό και πολιτικό του έργο εν συνόλω, κ.ο.κ

Ο κ. Κενεβέζος, όπως είναι γνωστό ανέκαθεν κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης: Γενικός Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος και Επίτροπος Δικαιοσύνης και Νομικών Υποθέσεων του κόμματος, τ. Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα με παράλληλες εκτός έδρας διαπιστεύσεις σε Αλβανία (Τίρανα), Γεωργία (Τιφλίδα) και Υπ. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Ιούλιο του 2017 (PhD c., in International Ethics: Philosophy and Public Affairs).

ADVERTISING

SHARE: