Έρευνα: Ψηφίστε για το 'παλιό και το νέο' στην ελληνική κοινωνική ζωή

Έρευνα: Ψηφίστε για το 'παλιό και το νέο' στην ελληνική κοινωνική ζωή

Απαντήστε σε μια σύντομη έρευνα για το τι κρίνετε ως σύγχρονο ή παρωχημένο στις πλευρές της καθημερινής ζωής μας

Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, σε συνεργασία με την εταιρία ερευνών Prorata S.A., διεξάγει ηλεκτρονική έρευνα για τις απόψεις των πολιτών σχετικά με την καινοτομία και τις απόψεις τους ως προς το τι θεωρούν σύγχρονο/επίκαιρο ή παρωχημένο στις διάφορες πλευρές της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λίγα λεπτά και οι απαντήσεις σας θα τύχουν διαχείρισης με απόλυτη εχεμύθεια, για ερευνητικούς και μόνο σκοπούς. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την έρευνα εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΝΑ Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών βάζει το 'νέο" απέναντι στο "παλιό'

SHARE: