Μητσοτάκης: Μπράβο στο Θρύλο μας. Μεγάλη Ψυχή

ÓõíÝäñéï ôïõ ÓÅ ìå èÝìá: "ØçöéáêÞ ÓôñáôçãéêÞ ôçò ÅëëÜäáò â?? Ï Äñüìïò ãéá ôçí ÁíÜðôõîç", óôï ÌÝãáñï ÌïõóéêÞò ôçí ÐáñáóêåõÞ 12 ÌáÀïõ 2017. O Èåüäùñïò ÖÝóóáò, Ðñüåäñïò ôïõ ÓÅ êáé ï Markus J. Beyrer, Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò ôçò Business Europe, óõæçôïýí ìå ôïí ÊõñéÜêï ÌçôóïôÜêç, Ðñüåäñï ôçò Í.Ä., ãéá ôïí øçöéáêü ìåôáó÷çìáôéóìü ôçò ÅëëÜäáò óå ìéá Åõñþðç ðïõ áëëÜæåé.
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)
ÓõíÝäñéï ôïõ ÓÅ ìå èÝìá: "ØçöéáêÞ ÓôñáôçãéêÞ ôçò ÅëëÜäáò â?? Ï Äñüìïò ãéá ôçí ÁíÜðôõîç", óôï ÌÝãáñï ÌïõóéêÞò ôçí ÐáñáóêåõÞ 12 ÌáÀïõ 2017. O Èåüäùñïò ÖÝóóáò, Ðñüåäñïò ôïõ ÓÅ êáé ï Markus J. Beyrer, Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò ôçò Business Europe, óõæçôïýí ìå ôïí ÊõñéÜêï ÌçôóïôÜêç, Ðñüåäñï ôçò Í.Ä., ãéá ôïí øçöéáêü ìåôáó÷çìáôéóìü ôçò ÅëëÜäáò óå ìéá Åõñþðç ðïõ áëëÜæåé. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ) EUROKINISSI

Τη μεγάλη νίκη πρόκρισης του Ολυμπιακού στον τελικό του Finar Four, σχολίασε ο πρόεδρος της ΝΔ. Τι έγραψε ο Βασίλης Λεβέντης

Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την πρόκρισή της στον τελικό του Finas Four έδωσε με ανάρτηση στο twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Μπράβο στο θρύλο μας!! Μεγάλη ψυχή!! #weareolympiacos" έγραψε στο λογαριασμό του ο πρόεδρος της ΝΔ.

Η ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη

Τα συγχαρητήριά του έστειλε με μήνυμά του και ο Βασίλης Λεβέντης. "Η σημερινή πρόκριση του Ολυμπιακού στο τελικό του Final Four αποτελεί μια μεγάλη διάκριση για την Ελλάδα. Εύχομαι ολόψυχα η επιτυχία να ολοκληρωθεί στο μεγάλο τελικό" δήλωσε ο Βασίλης Λεβέντης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Μητσοτάκης

ADVERTISING

SHARE: