Χάλασαν τα κανάλια της τηλεόρασης σου; Η επική απάντηση του Νίκου Παππά

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, στην ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης".
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, στην ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης". EUROKINISSI

Τι απάντησε, ο υπουργός Επικρατείας, μέσω twitter σε καυστικό meme που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο για τις τηλεοπτικές άδειες

Η διαδικασία της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή της τηλεόρασης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε πονοκέφαλο για δεκάδες ηλικιωμένους που ήθελαν να μπορούν να παρακολουθούν τα αγαπημένα τους κανάλια, αλλά και τους εγγονούς τους που έπρεπε να ρυθμίσουν από την αρχή τη συσκευή των παππούδων τους μετά την ψηφιοποίηση του σήματος.

Με τη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα σχετικά με τις τηλεοπτικές άδειες και τις προθέσεις της κυβέρνησης στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα δηκτικό meme για το θέμα. "Αν τα κλείσει τελικά, θα στείλω τον παπάρα τον Παππά να ξαναρυθμίσει τα νέα κανάλια στην τηλεόραση της γιαγιάς μου. Εγώ δεν ξαναμπλέκω" έγραφε το meme, του οποίου ο δημιουργός μάλλον δεν περίμενε απάντηση από τον υπουργό.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίστηκε πρόθυμος να προστρέξει στη ρύθμιση των καναλιών της γιαγιάς. "Εντάξει φίλε, θα πάω" έγραψε επαναδημοσιεύοντας την εν λόγω εικόνα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Βάζει μπροστά την πολιτική διαπραγμάτευση το Μαξίμου

H ψηφοφορία των αναγνωστών του NEWS 247 για τις τηλεοπτικές άδειες

Διάλογο και για τις ραδιοφωνικές άδειες ανοίγει ο Σπίρτζης

ADVERTISING

SHARE: