Πάγια επιχορήγηση για τα ελεύθερα θέατρα

2016-2017   , , 27  2016./ Presentation of the events program of the Greek National Opera for the 2016-2017 season at the Olympia Theatre, Athens, September 27th, 2016.
2016-2017 , , 27 2016./ Presentation of the events program of the Greek National Opera for the 2016-2017 season at the Olympia Theatre, Athens, September 27th, 2016. NICK PALEOLOGOS / SOOC

Εγκρίθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.) με σκοπό την πάγια Επιχορήγηση των Ελεύθερων Θεάτρων

Ο πολιτισμός είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Ωστόσο πλήττεται κι αυτός από την οικονομική ύφεση. Ειδικά το θέατρο, αντιμετωπίζει μεγάλα ζητήματα, όχι τόσο το εμπορικό θέατρο, αλλά κυρίως οι ελεύθερες σκηνές.

Μετά από αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εγκρίθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.) με σκοπό την πάγια Επιχορήγηση των Ελεύθερων Θεάτρων (ΑΔΑ: Ω0ΠΛΗ-ΝΨΑ). Αυτό εμπράκτως σημαίνει ότι θα εγγράφεται ετησίως ένα χρηματικό ποσόν, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται κάθε χρόνο και το οποίο θα διατίθεται αποκλειστικά στο ελεύθερο θέατρο.

«Στον κώδικα κατάταξης εσόδων κι εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (αριθ.εγκυκλίου 2/50418/0020/17.9.2002), όπως ισχύει επιφέρουμε τις ακόλουθες μεταβολές:

Α. Εγγράφεται ο ακόλουθος Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.) ως εξής: 2534 “Επιχορήγηση των Ελευθέρων Θεάτρων”» αναφέρεται στην σχετική ΑΔΑ.

(Φωτογραφία: Sooc)

ADVERTISING

SHARE: