Εσύ πόσες βάσεις δεδομένων δημιούργησες σήμερα;

Εσύ πόσες βάσεις δεδομένων δημιούργησες σήμερα;

Βρίσκονται παντού και γεννιούνται κάθε στιγμή μέσα από οποιαδήποτε ενέργειά μας.

Με χρήση κάθε εφαρμογής, ιστοσελίδας, με κάθε περιήγηση μας στον παγκόσμιο ιστό ή χρήση κοινωνικών δικτύων δημιουργούμε δεδομένα. Ανάλογα με την εξοικείωση και τα ενδιαφέροντα μας, άλλες φορές το γνωρίζουμε πως συμμετέχουμε ενεργά στη γέννησή τους, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν το καταλαβαίνουμε.

Τα δεδομένα όμως ενδέχεται να προκύπτουν και μέσα από ενέργειες που πραγματοποιούνται στο παρασκήνιο με πιο απλό σενάριο την πλοήγηση μας σε κάποιες ιστοσελίδες. Ένα άλλο στοιχείο που πιθανώς μας είναι άγνωστο είναι πως τα δεδομένα πολλαπλασιάζονται συνεχώς, μεταφέρονται και αναζητούν παραλήπτη για διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση.

Όπως μας εξηγεί ο Δρ. Γ. Νικολακόπουλος, εισηγητής του σεμιναρίου Business Intelligence Seminar που διοργανώνει το Athens Tech College, το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα προσανατολισμένο σε σπουδές πληροφορικής & τεχνολογίας, "Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι πίσω από κάθε σημαντική απόφαση που παίρνει κάθε άνθρωπος, εταιρεία ή οργανισμός, βρίσκονται δεδομένα!

Εσύ πόσες βάσεις δεδομένων δημιούργησες σήμερα;

Πλήθος δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από διάφορες πηγές, έχουν αποθηκευτεί με συγκεκριμένο τρόπο, έχουν υποστεί επεξεργασία, έχουν συνδυαστεί με πλήθος άλλων δεδομένων, έχουν αναλυθεί και παρουσιαστεί με εύληπτο, ελκυστικό και κατανοητό τρόπο στους κατάλληλους παραλήπτες, την κατάλληλη χρονική στιγμή."

Το BI seminar , που θα πραγματοποιηθεί από τις 24/11 έως τις 16/12, είναι ένα εντατικό hands-on (πρακτικό) πρόγραμμα 45 ωρών που σκοπό έχει να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στη λογική του BI Mindset με την παράλληλη χρήση του BI Toolset. Οι ενδιαφερόμενοι θα μάθουν για την Αρχιτεκτονική ΒΙ SOLUTIONS και θα αποκτήσουν ουσιαστική εμπειρία υλοποίησης από έμπειρους εισηγητές της αγοράς, που γνωρίζουν να εστιάζουν αποκλειστικά και μόνο σε σημαντικά και πρακτικά ζητήματα. Ως εκ τούτου απευθύνεται σε φοιτητές ή αποφοίτους τμήματος πληροφορικής, αλλά και εργαζόμενους στον τομέα πληροφορικής, σε θέσεις σχετικές με βάσεις δεδομένων, στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα, που αναγνωρίζουν διαρκείς αλλαγές στο εργασιακό τους περιβάλλον και θέλουν να βελτιστοποιήσουν την επιρροή τους σε αυτό και εκτός αυτού, ενώ όπως μας εξηγεί ο κύριος Νικολακόπουλος "Tο σεμινάριο business intelligence διαμορφώνει σωρευτικά και αναδεικνύει τους ακρογωνιαίους λίθους συστημάτων ΒΙ, δίνοντας έμφαση σε θέματα βάσεων δεδομένων (databases), αποθηκών δεδομένων (data warehouses, data marts), απεικόνισης δεδομένων (data visualization), σε διαδικασίες εξόρυξης γνώσεων (data mining) αλλά και στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων (projects)."

Info: Business Intelligence Seminar, 24/11 - 16/12/2017.

Διοργάνωση: Athens Tech College

ADVERTISING

SHARE: